1 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359.00 8616.00 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
  2014 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 62.93 210.00 Month
  2014 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 56.90 191.00 Month
  2014 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 53.27 210.00 Month
  2014 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 60.96 210.00 Month
  2014 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 63.89 362.75 8706.00 9.00 199.00 145.68 1530.00 0.00 0.00 151.10 6098.40 13513.01 3391.63 Hour
  2014 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 71.65 210.00 Month
  2014 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 55.81 210.00 Month