1 / 3

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357.00 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363.00 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348.00 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361.00 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360.00 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367.00 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365.00 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362.00 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364.00 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
 • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331.00 0.28 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351.00 0.25 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290.00 0.13 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355.00 0.58 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329.00 0.68 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347.00 0.42 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342.00 0.50 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353.00 0.53 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326.00 0.53 Month
 • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 3.79 338.00 3.00 18.50 36.50 Day
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 4.39 355.00 0.00 16.60 23.70 Day
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 5.69 316.00 2.00 21.83 30.97 Day
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 10.17 89.00 8.00 37.92 43.32 Hour
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.10 348.00 1.00 18.55 27.12 Hour
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.27 359.00 1.00 21.67 28.84 Hour
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.41 320.00 7.00 27.81 41.21 Hour
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.69 251.00 2.00 23.57 27.04 Hour
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.13 336.00 2.00 21.11 28.32 Hour
  2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.97 259.00 4.00 26.88 37.30 Hour
  2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.70 353.00 4.00 27.60 35.43 Hour
  2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 8.34 174.00 6.00 29.32 38.74 Hour
  2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 9.65 327.00 12.00 30.25 50.78 Hour
  2004 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 7.19 302.00 7.00 32.41 36.80 Hour
  2003 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 8.12 308.00 1.00 18.01 26.43 Hour
  2002 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 9.32 251.00 9.00 31.73 45.22 Hour
  2001 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 11.71 274.00 3.00 25.26 31.39 Hour
  2000 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 11.90 334.00 6.00 27.86 36.33 Hour
  1999 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 11.77 261.00 8.00 34.50 59.10 Hour
  1998 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 9.38 294.00 7.00 29.71 34.20 Hour