1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331.00 0.03 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351.00 0.03 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290.00 0.02 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355.00 0.05 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329.00 0.04 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347.00 0.04 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342.00 0.05 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353.00 0.07 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326.00 0.04 Month
 • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 3.79 338.00 3.00 18.50 36.50 Day
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 4.39 355.00 0.00 16.60 23.70 Day
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 419 5.69 316.00 2.00 21.83 30.97 Day
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 10.17 89.00 8.00 37.92 43.32 Hour
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.10 348.00 1.00 18.55 27.12 Hour
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.27 359.00 1.00 21.67 28.84 Hour
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.41 320.00 7.00 27.81 41.21 Hour
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 5.69 251.00 2.00 23.57 27.04 Hour
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.13 336.00 2.00 21.11 28.32 Hour
  2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.97 259.00 4.00 26.88 37.30 Hour
  2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 6.70 353.00 4.00 27.60 35.43 Hour
  2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 8.34 174.00 6.00 29.32 38.74 Hour
  2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 9.65 327.00 12.00 30.25 50.78 Hour