1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Pb in PM10 (Lead in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 290.00 0.00 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 326.00 0.00 Month