0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331.00 0.03 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351.00 0.03 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290.00 0.02 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355.00 0.05 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329.00 0.04 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347.00 0.04 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342.00 0.05 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353.00 0.07 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326.00 0.04 Month
  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2019 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.28 0.33 331.00 Month
    2018 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.35 0.38 362.00 Month
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.23 0.20 359.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2017 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.30 0.26 365.00 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.20 0.22 364.00 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2016 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.22 0.31 365.00 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.25 0.37 362.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2015 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.37 0.52 362.00 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.53 0.61 366.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2014 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.44 0.41 364.00 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.36 0.36 363.00 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2013 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.31 0.46 335.00 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.41 0.39 367.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2012 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.25 0.30 364.00 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.40 0.51 366.00 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2011 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.23 0.26 335.00 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.51 0.54 366.00 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2010 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.59 0.53 118.00 Month
    2010 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 0.43 0.43 118.00 Month
    2010 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.27 0.37 364.00 Month
    2010 Oxelösund 15134 Urban Background 1082 3.95 5.49 332.00 28.30 0.00 0.00 0.00 0.00 8058.00 79.70 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.35 0.44 359.00 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2009 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.35 0.37 336.00 Month
    2009 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 0.34 0.31 336.00 Month
    2009 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.27 0.29 365.00 Month
    2008 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.31 0.46 307.00 Month
    2008 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 0.28 0.33 336.00 Month
    2008 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.22 0.29 366.00 Month
    2007 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 972 2.35 2.20 293.00 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00 7316.00 10.40 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2007 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.53 0.66 121.00 Month
    2007 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 0.41 0.50 121.00 Month
    2007 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.24 0.52 365.00 Month
    2007 Oxelösund 15134 Urban Background 1082 4.57 3.52 362.00 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 8679.00 86.00 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 972 1.78 1.71 229.00 5.89 0.00 0.00 0.00 0.00 5910.00 13.50 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2006 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1001 1.04 0.70 59.00 Month
    2006 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 1.05 0.72 92.00 Month
    2006 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 0.89 0.67 91.00 Month
    2006 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.57 0.70 333.00 Month
    2006 Oxelösund 15134 Urban Background 1082 4.70 5.33 338.00 58.84 1.00 0.00 0.00 0.00 8114.00 150.50 35.40 3.00 1.00 0.00 0.00 Hour
    2005 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.62 0.61 183.00 Month
    2005 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.58 0.56 183.00 Month
    2005 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 0.52 0.53 182.00 Month
    2005 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.55 0.47 365.00 Month
    2005 Oxelösund 15134 Urban Background 1082 4.86 4.16 331.00 39.64 0.00 0.00 0.00 0.00 8024.00 132.70 30.32 4.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2005 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 1094 0.83 0.56 59.00 Month
    2005 Sandviken, Centrum 11615 Urban Background 1095 1.02 0.70 59.00 Month
    2005 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 1096 0.43 30.00 Month
    2004 Gävle 9339 Urban Background 986 2.97 2.80 34.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 8.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2004 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.52 0.48 184.00 Month
    2004 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.43 0.47 183.00 Month
    2004 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 0.54 0.48 184.00 Month
    2004 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.55 0.50 366.00 Month
    2004 Oxelösund 15134 Urban Background 1082 5.02 3.92 325.00 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 7809.00 95.70 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2004 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 1094 0.47 0.43 179.00 Month
    2004 Sandviken, Centrum 11615 Urban Background 1095 1.03 1.45 180.00 Month
    2004 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 1096 0.45 0.49 179.00 Month
    2003 Bollnäs 1714 Urban Background 961 0.70 0.57 61.00 Month
    2003 Gävle 9339 Urban Background 986 3.05 2.73 62.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2058.00 25.70 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2003 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.62 0.70 176.00 Month
    2003 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.65 0.72 145.00 Month
    2003 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 0.60 0.74 176.00 Month
    2003 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.46 0.54 365.00 Month
    2003 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 1094 0.63 0.70 170.00 Month
    2003 Sandviken, Centrum 11615 Urban Background 1095 1.01 23.00 Month
    2003 Sandviken, Centrum 11615 Urban Background 1097 1.57 0.99 58.00 Month
    2003 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 1096 0.64 0.69 180.00 Month
    2002 Bollnäs 1714 Urban Background 961 0.49 93.00 Month
    2002 Gävle 9339 Urban Background 986 2.08 15.00 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1157.00 27.80 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2002 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.48 0.48 184.00 Month
    2002 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.45 0.40 156.00 Month
    2002 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 0.59 0.59 184.00 Month
    2002 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.34 0.37 365.00 Month
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.64 0.59 59.00 Month
    2002 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 1094 0.48 0.47 184.00 Month
    2002 Sandviken, Centrum 11615 Urban Background 1097 0.78 0.79 184.00 Month
    2002 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 1096 0.49 0.41 183.00 Month
    2001 Bollnäs 1714 Urban Background 961 0.96 0.79 91.00 Month
    2001 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.80 0.82 183.00 Month
    2001 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.76 0.75 183.00 Month
    2001 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 0.86 1.01 183.00 Month
    2001 Jädraås 602 Rural Background 1014 0.44 0.71 364.00 Month
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.83 0.90 183.00 Month
    2001 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 1094 0.67 0.73 180.00 Month
    2001 Sandviken, Centrum 11615 Urban Background 1097 0.92 1.06 180.00 Month
    2001 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 1096 0.60 0.67 180.00 Month
    2000 Bollnäs 1714 Urban Background 961 0.62 91.00 Month
    2000 Gävle 9339 Urban Background 986 2.80 2.63 86.00 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2062.00 11.00 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    2000 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.52 0.47 183.00 Month
    2000 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.42 0.46 183.00 Month
    2000 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 0.86 1.04 184.00 Month
    2000 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.28 0.30 335.00 Month
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.69 91.00 Month
    2000 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.15 0.98 87.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    2000 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 1094 0.58 0.51 181.00 Month
    2000 Sandviken, Centrum 11615 Urban Background 1097 0.89 94.00 Month
    2000 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 1096 0.50 0.44 181.00 Month
    1999 Gävle 9339 Urban Background 986 2.44 85.00 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2020.00 8.60 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
    1999 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1001 0.43 93.00 Month
    1999 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1002 0.47 92.00 Month
    1999 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1003 1.26 92.00 Month
    1999 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.37 0.54 362.00 Month
    1999 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.12 1.38 182.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1999 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 1094 0.40 73.00 Month
    1999 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 1096 0.35 61.00 Month
    1998 Jädraås 601 Rural Background 1772 0.33 0.47 362.00 Month
    1998 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.37 1.23 180.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1997 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.28 1.17 173.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1996 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.23 1.31 183.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 1.92 1.53 90.00 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1995 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.65 1.65 176.00 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 1.54 1.80 173.00 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1994 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.58 2.32 179.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Gävle 7132 Urban Background 985 1.48 1.58 90.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 1.67 1.91 182.00 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1993 Sandviken 143 Urban Background 1787 2.34 1.91 177.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Gävle 7132 Urban Background 985 1.40 1.30 182.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 2.13 2.95 183.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1992 Sandviken 143 Urban Background 1787 1.53 71.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Gävle 7132 Urban Background 985 2.71 3.39 178.00 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 3.97 74.00 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1991 Söderhamn 1083 Urban Background 1114 2.29 1.99 89.00 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Gävle 7132 Urban Background 985 3.27 4.21 179.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 4.40 4.72 89.00 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1990 Söderhamn 1083 Urban Background 1114 2.48 3.47 173.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Bollnäs 1714 Urban Background 960 6.28 7.97 90.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Gävle 7132 Urban Background 985 5.37 6.48 180.00 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 6.10 7.06 182.00 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1989 Söderhamn 1083 Urban Background 1114 4.86 6.39 157.00 40.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Bollnäs 1714 Urban Background 960 9.63 91.00 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Gävle 7132 Urban Background 985 7.31 6.19 182.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 7.42 6.50 183.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1988 Söderhamn 1083 Urban Background 1114 7.02 69.00 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Gävle 7132 Urban Background 985 8.86 9.61 181.00 35.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1987 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 7.50 9.45 157.00 42.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1986 Gävle 7132 Urban Background 985 6.11 91.00 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1986 Hudiksvall 124 Urban Background 1000 8.59 88.00 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day