0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351.00 0.03 Month
    2016 Boden Stadshuset-Kungsgatan 21059 Urban Traffic 4540 354.00 0.03 Variable