0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2019 Bredkälen 102 Rural Background 25 365.00 0.01 Month
  2018 Bredkälen 102 Rural Background 25 324.00 0.01 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331.00 0.03 Month
  2017 Bredkälen 102 Rural Background 25 359.00 0.01 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351.00 0.03 Month
  2016 Bredkälen 102 Rural Background 25 365.00 0.01 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290.00 0.02 Month
  2015 Bredkälen 102 Rural Background 25 315.00 0.01 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355.00 0.05 Month
  2014 Bredkälen 102 Rural Background 25 354.00 0.02 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329.00 0.04 Month
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 25 331.00 0.01 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347.00 0.04 Month
  2012 Bredkälen 102 Rural Background 25 354.00 0.01 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342.00 0.05 Month
  2011 Bredkälen 102 Rural Background 25 343.00 0.01 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353.00 0.07 Month
  2010 Bredkälen 102 Rural Background 25 341.00 0.03 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326.00 0.04 Month
  2009 Bredkälen 102 Rural Background 25 353.00 0.10 Month