0 / 3

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Docksta 186 Rural Background 1734 0.60 363.00 Month
  2019 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.73 362.00 Month
  2019 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.41 338.00 Month
  2018 Docksta 186 Rural Background 1734 0.57 215.00 Month
  2018 Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak 157995 Urban Background 4210 6.88 364.58 0.00 0.00 1.00 19.69 37.73 8750.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 27.60 69.40 Hour
  2018 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.95 362.00 Month
  2018 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 365.00 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357.00 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
  2017 Docksta 186 Rural Background 1734 0.47 332.00 Month
  2017 Gävle Kyrkogatan 4 tak 157994 Urban Background 4213 9.24 352.46 0.00 1.00 2.00 23.50 48.89 8459.00 42.00 21.00 5.00 4.00 1.00 0.00 33.00 34.80 154.10 Hour
  2017 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.64 365.00 Month
  2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.37 365.00 Month
  2017 Timrå 144 Urban Background 157 14.30 119.00 0.00 0.00 10.00 41.60 45.40 Day
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363.00 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
  2016 Docksta 186 Rural Background 1734 0.68 361.00 Month
  2016 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.76 365.00 Month
  2016 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.47 366.00 Month
  2016 Timrå 144 Urban Background 157 16.19 58.00 0.00 0.00 4.00 37.70 38.90 Day
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348.00 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
  2015 Docksta 186 Rural Background 1734 0.66 362.00 Month
  2015 Jädraås 602 Rural Background 693 0.80 362.00 Month
  2015 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.42 365.00 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361.00 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
  2014 Docksta 186 Rural Background 1734 0.77 364.00 Month
  2014 Jädraås 602 Rural Background 693 0.82 364.00 Month
  2014 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.47 325.00 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360.00 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
  2013 Docksta 186 Rural Background 1734 0.61 365.00 Month
  2013 Jädraås 602 Rural Background 693 0.77 364.00 Month
  2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.37 365.00 Month
  2013 Timrå 144 Urban Background 157 16.18 118.00 0.00 2.00 7.00 44.47 53.99 Day
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367.00 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
  2012 Docksta 186 Rural Background 1734 0.76 334.00 Month
  2012 Jädraås 602 Rural Background 693 1.00 364.00 Month
  2012 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 366.00 Month
  2012 Sundsvall, Birsta 9573 Urban Background 856 15.28 305.00 Month
  2012 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 859 12.69 302.00 Month
  2012 Timrå 144 Urban Background 157 14.42 61.00 0.00 0.00 0.00 31.88 35.87 Day
  2012 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.61 30.00 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365.00 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
  2011 Docksta 186 Rural Background 1734 0.85 333.00 Month
  2011 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.26 299.00 Month
  2011 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 16.38 329.00 Month
  2011 Jädraås 602 Rural Background 693 0.98 335.00 Month
  2011 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.62 365.00 Month
  2011 Sundsvall, Birsta 9573 Urban Background 856 16.55 334.00 Month
  2011 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 859 13.54 332.00 Month
  2011 Timrå 144 Urban Background 157 18.14 119.00 0.00 1.00 10.00 43.00 52.30 Day
  2011 Timrå, Högen 14588 Rural Background 882 2.37 91.00 Month
  2011 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.47 119.00 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362.00 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
  2010 Docksta 186 Rural Background 1734 0.88 364.00 Month
  2010 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.51 149.00 Month
  2010 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 16.40 149.00 Month
  2010 Jädraås 602 Rural Background 693 1.02 364.00 Month
  2010 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.81 336.00 0.00 0.00 1.00 24.09 42.60 8064.00 16.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 34.30 75.10 Hour
  2010 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.59 365.00 Month
  2010 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 859 17.44 31.00 Month
  2010 Timrå 144 Urban Background 157 17.39 151.00 1.00 2.00 18.00 47.60 61.70 Day
  2010 Timrå, Högen 14588 Rural Background 882 3.80 90.00 Month
  2010 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.53 90.00 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364.00 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
  2009 Docksta 186 Rural Background 1734 0.84 365.00 Month
  2009 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.30 336.00 Month
  2009 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 15.15 336.00 Month
  2009 Jädraås 602 Rural Background 693 0.95 365.00 Month
  2009 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.51 365.00 Month
  2009 Sundsvall, Birsta 9573 Urban Background 856 12.15 247.00 Month
  2009 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 859 11.28 278.00 Month
  2009 Timrå 144 Urban Background 157 16.76 180.00 2.00 6.00 15.00 51.60 69.70 Day
  2009 Timrå, Högen 14588 Rural Background 882 3.22 183.00 Month
  2009 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.09 183.00 Month
  2008 Docksta 186 Rural Background 1734 0.77 366.00 Month
  2008 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.20 366.00 Month
  2008 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 14.42 365.00 Month
  2008 Jädraås 602 Rural Background 693 0.90 366.00 Month
  2008 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 366.00 Month
  2008 Sundsvall 8784 Urban Background 186 18.70 322.96 0.00 3.00 18.00 42.91 50.24 7751.00 232.00 70.00 12.00 3.00 0.00 0.00 166.00 60.74 104.62 Hour
  2008 Sundsvall, Birsta 9573 Urban Background 856 15.05 359.00 Month
  2008 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 859 11.66 359.00 Month
  2008 Timrå 144 Urban Background 157 16.18 182.00 0.00 0.00 7.00 40.90 47.40 Day
  2008 Timrå, Högen 14588 Rural Background 882 3.18 183.00 Month
  2008 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.28 183.00 Month
  2007 Docksta 186 Rural Background 1734 0.82 364.00 Month
  2007 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 10.71 304.83 0.00 0.00 0.00 24.33 30.69 7316.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 32.70 64.50 Hour
  2007 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.50 121.00 Month
  2007 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 18.38 121.00 Month
  2007 Jädraås 602 Rural Background 693 0.89 365.00 Month
  2007 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.06 362.50 0.00 0.00 0.00 20.49 29.31 8700.00 14.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 29.20 78.10 Hour
  2007 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.51 365.00 Month
  2007 Sundsvall 8784 Urban Background 186 16.42 283.42 0.00 0.00 8.00 37.36 42.94 6802.00 110.00 14.00 2.00 0.00 0.00 0.00 52.00 51.00 90.71 Hour
  2007 Timrå 144 Urban Background 157 17.68 178.00 0.00 0.00 14.00 42.20 46.40 Day
  2007 Timrå, Högen 14588 Rural Background 882 3.54 183.00 Month
  2007 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.03 183.00 Month
  2006 Docksta 186 Rural Background 1734 0.91 365.00 Month
  2006 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 12.59 225.88 0.00 0.00 2.00 28.20 38.44 5421.00 16.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 40.20 79.30 Hour
  2006 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.79 92.00 0.00 0.00 4.00 45.40 47.20 Day
  2006 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 2.34 59.00 Month
  2006 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.90 92.00 Month
  2006 Jädraås 602 Rural Background 693 1.03 363.00 Month
  2006 Kramfors 6780 Urban Background 721 12.39 119.00 0.00 0.00 0.00 30.60 34.00 Day
  2006 Oxelösund 15134 Urban Background 803 6.35 338.25 0.00 0.00 0.00 20.35 28.78 8118.00 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 28.60 74.70 Hour
  2006 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.53 365.00 Month
  2006 Sundsvall 8784 Urban Background 854 17.06 309.67 0.00 1.00 10.00 41.73 51.79 7432.00 192.00 36.00 10.00 3.00 0.00 0.00 123.00 57.20 131.99 Hour
  2006 Söderhamn 1083 Urban Background 870 16.31 77.00 0.00 0.00 6.00 41.10 46.60 Day
  2006 Timrå 144 Urban Background 157 17.13 180.00 0.00 0.00 11.00 44.10 46.50 Day
  2006 Timrå, Högen 14588 Rural Background 882 3.13 183.00 Month
  2006 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.32 184.00 Month
  2005 Bollnäs 1714 Urban Background 605 19.42 93.00 0.00 0.00 5.00 39.70 45.90 Day
  2005 Docksta 186 Rural Background 1734 0.86 334.00 Month
  2005 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.18 183.00 0.00 2.00 10.00 42.90 53.70 Day
  2005 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 1.83 183.00 Month
  2005 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.94 183.00 Month
  2005 Jädraås 602 Rural Background 693 1.08 365.00 Month
  2005 Kramfors 6780 Urban Background 721 10.52 60.00 0.00 0.00 0.00 22.40 23.30 Day
  2005 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.21 336.08 0.00 0.00 0.00 17.66 22.45 8066.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 26.03 71.02 Hour
  2005 Sandviken 143 Urban Background 1747 10.34 94.00 0.00 0.00 0.00 27.30 30.60 Day
  2005 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 827 2.74 59.00 Month
  2005 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 828 2.93 59.00 Month
  2005 Sollefteå 7134 Urban Background 840 15.18 133.00 0.00 0.00 2.00 34.20 40.30 Day
  2005 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.54 341.00 Month
  2005 Sundsvall 8784 Urban Background 186 26.64 89.96 0.00 2.00 20.00 46.64 59.90 2159.00 220.00 63.00 9.00 2.00 0.00 0.00 152.00 75.51 105.87 Hour
  2005 Sundsvall 8784 Urban Background 854 18.83 363.08 0.00 2.00 25.00 40.90 53.78 8714.00 355.00 84.00 7.00 2.00 0.00 0.00 220.00 63.23 108.33 Hour
  2005 Söderhamn 1083 Urban Background 870 11.34 84.00 0.00 0.00 0.00 23.90 31.70 Day
  2005 Timrå 144 Urban Background 157 18.69 179.00 0.00 4.00 11.00 46.80 55.50 Day
  2005 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 881 2.00 60.00 Month
  2005 Timrå, Högen 14588 Rural Background 882 4.01 89.00 Month
  2005 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.45 177.00 Month
  2005 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1759 19.33 93.00 0.00 0.00 2.00 35.90 44.10 Day
  2004 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.05 85.00 0.00 0.00 2.00 35.80 40.70 Day
  2004 Docksta 186 Rural Background 1734 0.93 365.00 Month
  2004 Gävle 9339 Urban Background 653 20.04 87.08 0.00 3.00 7.00 53.99 55.67 2090.00 130.00 40.00 12.00 8.00 0.00 0.00 92.00 70.80 122.80 Hour
  2004 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.01 179.00 0.00 1.00 10.00 43.10 53.60 Day
  2004 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 2.10 184.00 Month
  2004 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.25 184.00 Month
  2004 Jädraås 602 Rural Background 693 1.18 366.00 Month
  2004 Ljusdal 757 Urban Background 754 16.61 96.00 0.00 0.00 3.00 37.20 40.80 Day
  2004 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.30 322.29 0.00 0.00 0.00 21.19 30.65 7735.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 28.30 65.60 Hour
  2004 Sandviken 143 Urban Background 1747 12.02 174.00 0.00 0.00 2.00 32.60 39.00 Day
  2004 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 827 2.42 179.00 Month
  2004 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 828 3.19 179.00 Month
  2004 Sollefteå 7134 Urban Background 840 15.04 146.00 0.00 0.00 3.00 35.30 40.40 Day
  2004 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.76 338.00 Month
  2004 Sundsvall 8784 Urban Background 186 20.21 341.29 0.00 3.00 21.00 43.12 53.08 8191.00 306.00 40.00 3.00 0.00 0.00 0.00 166.00 60.16 92.58 Hour
  2004 Sundsvall 8784 Urban Background 854 17.69 341.67 0.00 3.00 17.00 42.84 54.06 8200.00 270.00 41.00 4.00 0.00 0.00 0.00 148.00 58.99 96.50 Hour
  2004 Timrå 144 Urban Background 157 19.69 181.00 0.00 2.00 15.00 41.50 53.00 Day
  2004 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 881 2.04 183.00 Month
  2004 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.54 183.00 Month
  2004 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1759 18.66 177.00 0.00 1.00 5.00 36.80 49.00 Day
  2003 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.08 88.00 0.00 2.00 7.00 41.30 51.80 Day
  2003 Docksta 186 Rural Background 1734 0.84 365.00 Month
  2003 Gävle 9339 Urban Background 653 19.04 94.96 1.00 7.00 9.00 51.82 76.77 2279.00 167.00 74.00 19.00 11.00 0.00 0.00 129.00 78.90 118.70 Hour
  2003 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.69 177.00 1.00 4.00 11.00 42.60 76.90 Day
  2003 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 1.80 176.00 Month
  2003 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.75 176.00 Month
  2003 Jädraås 602 Rural Background 693 1.00 365.00 Month
  2003 Ljusdal 757 Urban Background 754 12.72 86.00 0.00 0.00 1.00 30.00 38.00 Day
  2003 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.19 174.00 1.00 3.00 7.00 44.70 64.90 Day
  2003 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 827 1.88 170.00 Month
  2003 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 828 2.91 180.00 Month
  2003 Sollefteå 7134 Urban Background 840 18.02 28.00 0.00 0.00 0.00 26.60 28.80 Day
  2003 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.64 299.00 Month
  2003 Sundsvall 8784 Urban Background 186 16.57 320.12 0.00 3.00 15.00 40.88 53.85 7683.00 190.00 39.00 11.00 8.00 0.00 0.00 105.00 56.46 137.59 Hour
  2003 Sundsvall 8784 Urban Background 854 16.20 323.54 1.00 3.00 14.00 42.95 63.08 7765.00 219.00 48.00 15.00 9.00 1.00 0.00 140.00 58.23 151.45 Hour
  2003 Timrå 144 Urban Background 157 19.54 165.00 1.00 3.00 14.00 43.80 61.90 Day
  2003 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 881 1.87 183.00 Month
  2003 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 883 3.26 153.00 Month
  2003 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1759 18.95 175.00 0.00 0.00 9.00 41.30 46.40 Day
  2002 Bollnäs 1714 Urban Background 605 13.36 91.00 0.00 0.00 2.00 32.60 41.10 Day
  2002 Docksta 186 Rural Background 1734 0.89 361.00 Month
  2002 Gävle 9339 Urban Background 653 23.52 122.62 0.00 0.00 14.00 43.28 45.38 2943.00 167.00 42.00 9.00 6.00 1.00 0.00 112.00 68.50 143.30 Hour
  2002 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.91 181.00 0.00 2.00 14.00 42.60 51.10 Day
  2002 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 2.24 184.00 Month
  2002 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.03 184.00 Month
  2002 Jädraås 602 Rural Background 693 1.19 365.00 Month
  2002 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.35 90.00 0.00 0.00 0.00 25.90 27.50 Day
  2002 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.03 177.00 0.00 1.00 4.00 32.70 50.50 Day
  2002 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 827 2.76 184.00 Month
  2002 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 828 3.56 183.00 Month
  2002 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.60 365.00 Month
  2002 Sundsvall 8784 Urban Background 186 25.60 90.00 0.00 2.00 17.00 46.79 53.45 2160.00 226.00 40.00 5.00 0.00 0.00 0.00 133.00 71.04 99.76 Hour
  2002 Sundsvall 8784 Urban Background 854 18.86 304.08 0.00 3.00 17.00 42.96 51.56 7298.00 275.00 58.00 6.00 1.00 0.00 0.00 165.00 61.34 101.72 Hour
  2002 Söderhamn 1083 Urban Background 870 15.74 90.00 0.00 1.00 2.00 35.80 49.10 Day
  2002 Timrå 144 Urban Background 157 18.34 179.00 0.00 0.00 14.00 42.30 43.30 Day
  2002 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 881 2.18 183.00 Month
  2002 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 883 2.59 184.00 Month
  2002 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1759 17.75 181.00 0.00 0.00 4.00 35.60 46.20 Day
  2001 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.07 88.00 0.00 0.00 3.00 36.80 40.60 Day
  2001 Docksta 186 Rural Background 1734 0.74 363.00 Month
  2001 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.61 182.00 0.00 0.00 7.00 38.00 44.40 Day
  2001 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 1.73 183.00 Month
  2001 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.73 183.00 Month
  2001 Jädraås 602 Rural Background 693 0.91 364.00 Month
  2001 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.98 164.00 0.00</