2 / 3

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2019 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 10.35 342.88 0.00 2.00 10.00 39.33 53.52 8229.00 193.00 56.00 9.00 2.00 0.00 0.00 126.00 56.39 111.98 Hour
    2018 Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak 157995 Urban Background 4210 6.88 364.58 0.00 0.00 1.00 19.69 37.73 8750.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 27.60 69.40 Hour
    2018 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 11.92 314.79 0.00 3.00 10.00 41.05 56.09 7555.00 152.00 40.00 9.00 3.00 0.00 0.00 90.00 54.05 109.57 Hour
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357.00 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
    2017 Falun Svärdsjögatan 3B tak 155526 Urban Background 2156 14.37 147.75 0.00 3.00 10.00 46.35 59.25 3546.00 162.00 50.00 15.00 5.00 0.00 0.00 120.00 68.60 127.30 Hour
    2017 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 11.40 338.17 4.00 6.00 21.00 47.05 74.76 8116.00 315.00 134.00 52.00 27.00 0.00 0.00 236.00 67.87 132.11 Hour
    2017 Gävle Kyrkogatan 4 tak 157994 Urban Background 4213 9.24 352.46 0.00 1.00 2.00 23.50 48.89 8459.00 42.00 21.00 5.00 4.00 1.00 0.00 33.00 34.80 154.10 Hour
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363.00 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
    2016 Falun Svärdsjögatan 3B tak 155526 Urban Background 2156 13.38 359.58 2.00 6.00 16.00 46.98 80.26 8630.00 253.00 110.00 40.00 16.00 2.00 0.00 203.00 63.40 162.30 Hour
    2016 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 12.62 349.62 3.00 10.00 18.00 53.90 72.23 8391.00 302.00 135.00 50.00 30.00 0.00 0.00 247.00 67.66 135.42 Hour
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348.00 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
    2015 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 12.50 325.25 1.00 6.00 15.00 47.84 61.22 7806.00 256.00 100.00 26.00 10.00 0.00 0.00 186.00 63.45 127.20 Hour
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361.00 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
    2014 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 13.22 316.71 0.00 1.00 11.00 40.04 57.60 7601.00 160.00 40.00 6.00 1.00 0.00 0.00 109.00 55.08 117.30 Hour
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360.00 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
    2013 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 16.06 347.88 6.00 10.00 28.00 51.47 80.63 8349.00 434.00 186.00 66.00 37.00 1.00 0.00 337.00 73.56 148.40 Hour
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367.00 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
    2012 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 14.56 312.96 1.00 7.00 21.00 48.82 67.42 7511.00 291.00 126.00 44.00 17.00 0.00 0.00 222.00 68.33 121.92 Hour
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365.00 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
    2011 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 19.56 347.04 9.00 22.00 45.00 64.79 104.44 8329.00 628.00 350.00 196.00 133.00 16.00 0.00 526.00 94.54 169.15 Hour
    2011 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 16.38 329.00 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362.00 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
    2010 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 19.55 325.46 10.00 27.00 45.00 68.92 84.77 7811.00 668.00 337.00 149.00 88.00 6.00 0.00 540.00 89.35 155.50 Hour
    2010 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 16.40 149.00 Month
    2010 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.81 336.00 0.00 0.00 1.00 24.09 42.60 8064.00 16.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 34.30 75.10 Hour
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364.00 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
    2009 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 17.11 354.46 5.00 10.00 23.00 55.38 73.36 8507.00 337.00 140.00 44.00 23.00 4.00 0.00 261.00 67.99 164.00 Hour
    2009 Fulufjället 17572 Rural-Regional Background 641 0.81 42.00 Month
    2009 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 15.15 336.00 Month
    2008 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 16.67 207.00 2.00 5.00 13.00 49.25 72.68 4968.00 210.00 67.00 20.00 9.00 1.00 0.00 153.00 66.43 190.00 Hour
    2008 Fulufjället 17572 Rural-Regional Background 641 1.16 77.00 Month
    2008 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 14.42 365.00 Month
    2007 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 10.71 304.83 0.00 0.00 0.00 24.33 30.69 7316.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 32.70 64.50 Hour
    2007 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 14.39 194.92 2.00 5.00 10.00 56.00 75.31 4678.00 135.00 53.00 18.00 6.00 1.00 0.00 102.00 61.72 143.10 Hour
    2007 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 18.38 121.00 Month
    2007 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.06 362.50 0.00 0.00 0.00 20.49 29.31 8700.00 14.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 29.20 78.10 Hour
    2006 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 12.59 225.88 0.00 0.00 2.00 28.20 38.44 5421.00 16.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 40.20 79.30 Hour
    2006 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.79 92.00 0.00 0.00 4.00 45.40 47.20 Day
    2006 Oxelösund 15134 Urban Background 803 6.35 338.25 0.00 0.00 0.00 20.35 28.78 8118.00 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 28.60 74.70 Hour
    2006 Söderhamn 1083 Urban Background 870 16.31 77.00 0.00 0.00 6.00 41.10 46.60 Day
    2005 Bollnäs 1714 Urban Background 605 19.42 93.00 0.00 0.00 5.00 39.70 45.90 Day
    2005 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.18 183.00 0.00 2.00 10.00 42.90 53.70 Day
    2005 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.21 336.08 0.00 0.00 0.00 17.66 22.45 8066.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 26.03 71.02 Hour
    2005 Sandviken 143 Urban Background 1747 10.34 94.00 0.00 0.00 0.00 27.30 30.60 Day
    2005 Söderhamn 1083 Urban Background 870 11.34 84.00 0.00 0.00 0.00 23.90 31.70 Day
    2004 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.05 85.00 0.00 0.00 2.00 35.80 40.70 Day
    2004 Gävle 9339 Urban Background 653 20.04 87.08 0.00 3.00 7.00 53.99 55.67 2090.00 130.00 40.00 12.00 8.00 0.00 0.00 92.00 70.80 122.80 Hour
    2004 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.01 179.00 0.00 1.00 10.00 43.10 53.60 Day
    2004 Ljusdal 757 Urban Background 754 16.61 96.00 0.00 0.00 3.00 37.20 40.80 Day
    2004 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.30 322.29 0.00 0.00 0.00 21.19 30.65 7735.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 28.30 65.60 Hour
    2004 Sandviken 143 Urban Background 1747 12.02 174.00 0.00 0.00 2.00 32.60 39.00 Day
    2003 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.08 88.00 0.00 2.00 7.00 41.30 51.80 Day
    2003 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 28.96 47.88 0.00 6.00 11.00 58.72 58.72 1149.00 176.00 66.00 10.00 5.00 0.00 0.00 135.00 81.60 110.10 Hour
    2003 Gävle 9339 Urban Background 653 19.04 94.96 1.00 7.00 9.00 51.82 76.77 2279.00 167.00 74.00 19.00 11.00 0.00 0.00 129.00 78.90 118.70 Hour
    2003 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.69 177.00 1.00 4.00 11.00 42.60 76.90 Day
    2003 Ljusdal 757 Urban Background 754 12.72 86.00 0.00 0.00 1.00 30.00 38.00 Day
    2003 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.19 174.00 1.00 3.00 7.00 44.70 64.90 Day
    2002 Bollnäs 1714 Urban Background 605 13.36 91.00 0.00 0.00 2.00 32.60 41.10 Day
    2002 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 20.49 142.12 2.00 8.00 18.00 58.62 63.64 3411.00 274.00 51.00 3.00 0.00 0.00 0.00 162.00 69.20 94.20 Hour
    2002 Gävle 9339 Urban Background 653 23.52 122.62 0.00 0.00 14.00 43.28 45.38 2943.00 167.00 42.00 9.00 6.00 1.00 0.00 112.00 68.50 143.30 Hour
    2002 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.91 181.00 0.00 2.00 14.00 42.60 51.10 Day
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.35 90.00 0.00 0.00 0.00 25.90 27.50 Day
    2002 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.03 177.00 0.00 1.00 4.00 32.70 50.50 Day
    2002 Söderhamn 1083 Urban Background 870 15.74 90.00 0.00 1.00 2.00 35.80 49.10 Day
    2001 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.07 88.00 0.00 0.00 3.00 36.80 40.60 Day
    2001 Falun Östra Falan 10772 Urban Background 368 12.93 183.88 0.00 1.00 7.00 41.11 58.77 4413.00 133.00 35.00 5.00 1.00 0.00 0.00 83.00 58.60 107.50 Hour
    2001 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.61 182.00 0.00 0.00 7.00 38.00 44.40 Day
    2001 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.98 164.00 0.00 0.00 0.00 25.60 27.40 Day
    2001 Sandviken 143 Urban Background 1747 12.44 181.00 0.00 0.00 1.00 26.70 41.70 Day
    2001 Söderhamn 1083 Urban Background 870 11.85 90.00 0.00 0.00 0.00 29.80 34.60 Day
    2000 Bollnäs 1714 Urban Background 605 10.99 89.00 0.00 0.00 0.00 22.70 26.70 Day
    2000 Gävle 9339 Urban Background 653 27.02 84.04 1.00 6.00 16.00 53.57 64.29 2017.00 208.00 75.00 17.00 4.00 0.00 0.00 161.00 81.70 114.20 Hour
    2000 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.56 180.00 0.00 0.00 14.00 41.60 45.60 Day
    2000 Katrineholm 7189 Urban Background 716 10.88 91.00 0.00 0.00 0.00 18.00 19.10 Day
    2000 Orsa 1720 Urban Background 800 15.39 89.00 0.00 0.00 3.00 36.10 44.40 Day
    2000 Sandviken 143 Urban Background 1747 11.60 170.00 0.00 0.00 0.00 27.10 31.10 Day
    1999 Bollnäs 1714 Urban Background 605 18.10 90.00 0.00 0.00 6.00 38.00 41.80 Day
    1999 Gävle 9339 Urban Background 653 24.44 87.08 0.00 3.00 12.00 48.49 59.39 2090.00 129.00 26.00 5.00 2.00 0.00 0.00 78.00 65.90 104.60 Hour
    1999 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.53 182.00 1.00 3.00 10.00 40.10 67.40 Day
    1999 Orsa 1720 Urban Background 800 12.20 181.00 0.00 0.00 7.00 37.00 46.10 Day
    1999 Sandviken 143 Urban Background 1747 13.23 181.00 0.00 1.00 3.00 34.00 52.10 Day
    1998 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.11 91.00 0.00 1.00 5.00 41.00 50.50 Day
    1998 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.89 180.00 0.00 2.00 11.00 41.40 54.10 Day
    1998 Orsa 1720 Urban Background 800 11.18 86.00 0.00 0.00 0.00 25.30 33.90 Day
    1998 Sandviken 143 Urban Background 1747 13.71 179.00 0.00 0.00 2.00 30.70 39.90 Day
    1997 Avesta 116 Urban Background 601 9.97 90.00 0.00 0.00 0.00 21.60 24.50 Day
    1997 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.98 181.00 0.00 3.00 8.00 38.70 54.20 Day
    1997 Ljusdal 757 Urban Background 754 15.66 90.00 0.00 0.00 5.00 43.20 45.70 Day
    1997 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.09 173.00 0.00 0.00 3.00 35.40 37.70 Day
    1997 Söderhamn 1083 Urban Background 870 15.04 87.00 0.00 0.00 2.00 34.90 44.30 Day
    1996 Avesta 116 Urban Background 601 9.75 91.00 0.00 0.00 0.00 18.80 20.60 Day
    1996 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.16 173.00 0.00 4.00 13.00 49.40 57.00 Day
    1996 Ljusdal 757 Urban Background 754 17.30 182.00 0.00 2.00 7.00 38.60 50.40 Day
    1996 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.71 167.00 0.00 1.00 3.00 35.70 49.00 Day
    1996 Söderhamn 1083 Urban Background 870 14.94 86.00 0.00 0.00 1.00 33.90 36.50 Day
    1995 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.20 180.00 1.00 5.00 16.00 49.20 78.70 Day
    1995 Ljusdal 757 Urban Background 754 16.57 91.00 0.00 1.00 1.00 33.00 54.70 Day
    1995 Nyköping 619 Urban Background 795 12.40 90.00 0.00 0.00 2.00 29.90 38.30 Day
    1995 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.56 166.00 0.00 0.00 3.00 35.50 41.60 Day
    1994 Avesta 116 Urban Background 601 14.65 87.00 0.00 0.00 1.00 32.90 36.20 Day
    1994 Hudiksvall 124 Urban Background 674 22.86 172.00 0.00 4.00 15.00 49.00 51.30 Day
    1994 Nyköping 619 Urban Background 795 14.69 88.00 0.00 0.00 0.00 27.50 29.30 Day
    1994 Sandviken 143 Urban Background 1747 15.43 175.00 0.00 1.00 2.00 34.20 48.60 Day
    1993 Avesta 116 Urban Background 601 11.83 176.00 0.00 0.00 2.00 24.90 38.10 Day
    1993 Falun 7129 Urban Background 636 21.97 84.00 0.00 3.00 12.00 51.00 54.90 Day
    1993 Gävle 7132 Urban Background 652 16.34 90.00 0.00 0.00 3.00 37.10 47.40 Day
    1993 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.35 177.00 0.00 1.00 10.00 39.40 51.10 Day
    1993 Sandviken 143 Urban Background 1747 13.89 173.00 0.00 0.00 1.00 32.50 37.40 Day
    1992 Avesta 116 Urban Background 601 13.46 181.00 0.00 0.00 1.00 28.00 36.90 Day
    1992 Falun 7129 Urban Background 636 20.08 91.00 0.00 0.00 4.00 36.50 45.50 Day
    1992 Gävle 7132 Urban Background 652 19.19 182.00 0.00 0.00 4.00 35.90 46.10 Day
    1992 Hudiksvall 124 Urban Background 674 23.06 183.00 0.00 1.00 19.00 41.20 48.70 Day
    1992 Ludvika 7131 Urban Background 755 20.34 90.00 0.00 1.00 2.00 35.80 48.30 Day
    1992 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.55 69.00 0.00 0.00 0.00 27.60 33.10 Day
    1991 Avesta 116 Urban Background 601 16.95 177.00 0.00 0.00 2.00 32.00 42.30 Day
    1991 Gävle 7132 Urban Background 652 22.69 182.00 0.00 2.00 13.00 43.10 51.90 Day
    1991 Hudiksvall 124 Urban Background 674 21.51 61.00 0.00 0.00 6.00 39.70 42.80 Day
    1991 Ludvika 7131 Urban Background 755 19.68 179.00 1.00 1.00 8.00 41.10 73.10 Day
    1991 Orsa 1720 Urban Background 800 25.12 76.00 2.00 6.00 17.00 56.00 64.20 Day
    1991 Söderhamn 1083 Urban Background 870 18.92 89.00 0.00 0.00 5.00 41.60 47.60 Day
    1990 Avesta 116 Urban Background 601 14.68 172.00 0.00 0.00 0.00 31.30 34.90 Day
    1990 Gävle 7132 Urban Background 652 20.98 177.00 0.00 1.00 7.00 38.60 53.10 Day
    1990 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.09 87.00 0.00 1.00 15.00 45.60 52.90 Day
    1990 Ludvika 7131 Urban Background 755 16.03 181.00 0.00 0.00 1.00 29.80 40.60 Day
    1990 Mora 7128 Urban Background 781 14.12 89.00 0.00 0.00 1.00 35.10 37.00 Day
    1990 Orsa 1720 Urban Background 800 16.11 172.00 0.00 0.00 6.00 38.50 44.40 Day
    1990 Söderhamn 1083 Urban Background 870 18.06 173.00 0.00 0.00 6.00 40.40 45.80 Day
    1989 Avesta 116 Urban Background 601 17.07 92.00 0.00 0.00 2.00 35.20 40.90 Day
    1989 Bollnäs 1714 Urban Background 605 21.72 89.00 0.00 1.00 6.00 39.80 49.60 Day
    1989 Gävle 7132 Urban Background 652 22.89 178.00 0.00 0.00 16.00 43.60 46.80 Day
    1989 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.99 167.00 1.00 7.00 25.00 55.40 60.20 Day
    1989 Ludvika 7131 Urban Background 755 16.78 179.00 0.00 0.00 2.00 29.50 38.60 Day
    1989 Malung 7127 Urban Background 777 13.46 90.00 0.00 0.00 0.00 24.60 27.30 Day
    1989 Mora 7128 Urban Background 781 17.04 177.00 1.00 2.00 4.00 35.30 60.10 Day
    1989 Orsa 1720 Urban Background 800 18.42 86.00 0.00 0.00 2.00 36.00 47.80 Day
    1989 Söderhamn 1083 Urban Background 870 20.36 157.00 0.00 0.00 12.00 41.90 44.70 Day
    1988 Avesta 116 Urban Background 601 19.87 91.00 1.00 1.00 4.00 39.70 67.50 Day
    1988 Bollnäs 1714 Urban Background 605 25.80 89.00 0.00 6.00 17.00 52.30 59.50 Day
    1988 Borlänge 7130 Urban Background 608 24.48 81.00 0.00 2.00 6.00 38.60 58.40 Day
    1988 Gävle 7132 Urban Background 652 25.55 181.00 1.00 3.00 29.00 45.50 85.10 Day
    1988 Hudiksvall 124 Urban Background 674 25.08 180.00 1.00 6.00 28.00 50.70 60.40 Day
    1988 Ludvika 7131 Urban Background 755 18.63 91.00 0.00 0.00 1.00 33.10 36.60 Day
    1988 Malung 7127 Urban Background 777 21.95 71.00 0.00 1.00 7.00 42.10 50.20 Day
    1988 Mora 7128 Urban Background 781 19.16 85.00 0.00 1.00 6.00 39.70 53.60 Day
    1988 Söderhamn 1083 Urban Background 870 23.69 73.00 1.00 2.00 11.00 49.90 62.00 Day
    1987 Avesta 116 Urban Background 601 19.74 173.00 0.00 1.00 8.00 40.90 49.10 Day
    1987 Borlänge 7130 Urban Background 608 28.94 178.00 8.00 16.00 44.00 64.00 84.80 Day
    1987 Gävle 7132 Urban Background 652 29.45 180.00 7.00 20.00 47.00 62.00 84.90 Day
    1987 Hudiksvall 124 Urban Background 674 26.14 148.00 0.00 6.00 25.00 49.70 58.90 Day
    1986 Avesta 116 Urban Background 601 15.49 90.00 0.00 0.00 2.00 29.30 41.20 Day
    1986 Borlänge 7130 Urban Background 608 23.35 87.00 1.00 1.00 7.00 41.30 79.30 Day
    1986 Gävle 7132 Urban Background 652 23.16 85.00 1.00 3.00 7.00 50.20 60.90 Day
    1986 Hudiksvall 124 Urban Background 674 23.59 87.00 1.00 2.00 7.00 47.30 62.00 Day
  • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
    2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331.00 0.28 Month
    2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351.00 0.25 Month
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290.00 0.13 Month
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355.00 0.58 Month
    2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329.00 0.68 Month
    2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347.00 0.42 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342.00 0.50 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353.00 0.53 Month
    2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326.00 0.53 Month