2 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 5 10.17 89.00 8.00 37.92 43.32 Hour
    2014 Västerås Skepparbacken 36243 Urban Traffic 1639 6.77 322.00 7.00 31.98 49.65 Hour