1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351.00 0.03 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355.00 0.05 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342.00 0.05 Month
 • Pb in PM10 (Lead in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Pb in PM10 µg/m³ (MKN=0,5) Tidsupplösning
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 351.00 0.00 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 355.00 0.00 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 14 342.00 0.00 Month