1 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.40 363.00 Month
  2018 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.68 365.00 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357.00 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
  2017 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.51 365.00 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363.00 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
  2016 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.89 366.00 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348.00 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
  2015 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.86 365.00 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361.00 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
  2014 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.75 363.00 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360.00 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
  2013 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.91 153.00 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367.00 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365.00 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362.00 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364.00 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
 • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331.00 0.28 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351.00 0.25 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290.00 0.13 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355.00 0.58 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329.00 0.68 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347.00 0.42 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342.00 0.50 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353.00 0.53 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326.00 0.53 Month
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 62.73 213.00 Month
  2019 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 68.24 214.00 Month
  2019 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 61.28 214.00 Month
  2019 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 67.79 181.00 Month
  2019 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 69.18 214.00 Month
  2019 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 52.13 361.21 8669.00 4.00 160.00 136.15 1095.00 0.00 0.00 145.10 3881.33 10986.93 2677.01 Hour
  2018 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 58.53 359.96 8639.00 9.00 206.00 142.37 1731.00 0.00 0.00 147.18 14411.23 20051.41 4357.95 Hour
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.05 358.29 8599.00 2.00 156.00 140.00 968.00 0.00 0.00 142.86 3176.66 5284.39 2025.30 Hour
  2017 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 57.00 217.00 Month
  2017 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 57.56 214.00 Month
  2017 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 57.19 220.00 Month
  2017 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 59.75 215.00 Month
  2017 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 63.48 213.00 Month
  2017 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 55.76 364.67 8752.00 2.00 206.00 131.06 1170.00 0.00 0.00 139.10 4147.17 6983.34 2516.54 Hour
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 51.07 330.75 7938.00 1.00 104.00 120.01 525.00 0.00 0.00 122.63 5201.80 6093.43 1469.82 Hour
  2016 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 51.99 364.79 8755.00 4.00 155.00 128.30 897.00 0.00 0.00 144.20 5956.39 8378.56 2199.25 Hour
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.05 343.96 8255.00 0.00 134.00 104.97 459.00 0.00 0.00 116.25 1049.87 2828.53 1298.77 Hour
  2015 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 62.86 176.00 Month
  2015 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 65.69 213.00 Month
  2015 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 61.03 220.00 Month
  2015 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 66.69 215.00 Month
  2015 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 69.03 215.00 Month
  2015 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 55.77 364.12 8739.00 1.00 210.00 129.77 951.00 0.00 0.00 136.40 3376.49 6860.67 2367.28 Hour
  2015 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 56.14 216.00 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359.00 8616.00 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
  2014 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 67.12 210.00 Month
  2014 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 67.54 214.00 Month
  2014 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 59.17 215.00 Month
  2014 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 63.19 214.00 Month
  2014 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 69.94 213.00 Month
  2014 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 74.35 153.00 Month
  2014 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 54.01 363.75 8730.00 3.00 181.00 129.72 1097.00 0.00 0.00 140.40 5981.94 10571.11 2693.73 Hour
  2014 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 54.23 213.00 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340.04 8161.00 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
  2013 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 66.37 187.00 Month
  2013 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 70.35 213.00 Month
  2013 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 65.91 152.00 Month
  2013 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 67.00 210.00 Month
  2013 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 69.54 211.00 Month
  2013 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 72.09 214.00 Month
  2013 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 55.09 364.54 8749.00 1.00 205.00 120.25 1287.00 0.00 0.00 134.00 4560.40 9170.98 2963.35 Hour
  2013 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 55.28 212.00 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.19 358.75 8610.00 0.00 155.00 118.52 953.00 0.00 0.00 125.70 4218.16 6119.24 2225.74 Hour
  2012 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 53.86 217.00 Month
  2012 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 62.82 212.00 Month
  2012 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 62.17 215.00 Month
  2012 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 62.23 216.00 Month
  2012 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 70.73 216.00 Month
  2012 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 68.94 211.00 Month
  2012 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 53.30 181.00 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.33 340.29 8167.00 3.00 179.00 133.03 1293.00 0.00 0.00 136.80 7447.57 10114.89 3162.46 Hour
  2011 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 55.84 217.00 Month
  2011 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 63.90 183.00 Month
  2011 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 66.88 152.00 Month
  2011 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 72.71 114.00 Month
  2011 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 67.87 188.00 Month
  2011 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 69.37 154.00 Month
  2011 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 53.92 179.00 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.12 348.67 8368.00 3.00 165.00 136.72 1111.00 0.00 0.00 144.90 5474.31 7414.80 2575.30 Hour
  2010 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 51.12 209.00 Month
  2010 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 61.96 39.00 Month
  2010 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 55.10 224.00 Month
  2010 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 53.57 228.00 Month
  2010 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 62.34 203.00 Month
  2010 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 62.44 211.00 Month
  2010 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 50.23 190.00 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.62 363.96 8735.00 2.00 160.00 122.60 1132.00 0.00 0.00 129.90 3791.30 7825.70 2464.68 Hour
  2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.87 349.33 8384.00 5.00 166.00 125.61 1388.00 0.00 0.00 134.90 9525.36 13923.12 3460.44 Hour
  2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.21 335.33 8048.00 10.00 172.00 138.92 1731.00 0.00 0.00 144.20 11229.83 17154.64 4133.72 Hour
  2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 67.36 343.21 8237.00 28.00 246.00 177.92 2532.00 3.00 0.00 192.20 22745.82 35707.72 7027.20 Hour
  2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.58 353.29 8479.00 7.00 199.00 131.58 1919.00 0.00 0.00 135.20 9091.80 15829.25 4045.57 Hour
  2004 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.10 349.38 8385.00 9.00 187.00 138.98 1434.00 0.00 0.00 143.70 6775.56 13963.14 3594.41 Hour
  2003 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 64.77 350.42 8410.00 15.00 223.00 150.82 2336.00 0.00 0.00 157.70 14876.30 22143.38 5532.33 Hour
  2002 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 66.86 347.88 8349.00 24.00 246.00 148.55 2458.00 0.00 0.00 154.20 14960.30 31077.01 6572.15 Hour
  2001 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.20 320.67 7696.00 2.00 175.00 138.80 1361.00 0.00 0.00 146.90 6928.45 9600.62 3424.23 Hour
  2000 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 58.10 307.46 7379.00 2.00 174.00 136.42 1366.00 0.00 0.00 160.20 7780.09 11505.74 3693.73 Hour
  1999 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 64.58 335.25 8046.00 9.00 220.00 132.12 2200.00 0.00 0.00 143.50 11904.65 20236.00 5363.43 Hour
  1998 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.54 355.67 8536.00 3.00 181.00 129.45 1093.00 0.00 0.00 138.30 5257.75 7934.76 2632.94 Hour
  1997 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.31 355.38 8529.00 13.00 209.00 133.17 2136.00 0.00 0.00 148.00 13053.94 23609.11 4685.27 Hour
  1996 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 65.14 353.17 8476.00 12.00 225.00 162.05 2100.00 0.00 0.00 173.40 11555.94 25775.18 5175.59 Hour
  1995 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.35 343.46 8243.00 11.00 196.00 132.75 1413.00 0.00 0.00 143.20 13300.80 18342.10 3776.42 Hour
  1994 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.77 325.58 7814.00 8.00 201.00 148.47 1636.00 0.00 0.00 157.20 12576.55 18752.60 4236.63 Hour
  1993 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.39 336.67 8080.00 6.00 148.00 140.32 1164.00 0.00 0.00 151.60 9683.84 14151.90 2834.70 Hour
  1992 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.54 319.08 7658.00 16.00 156.00 148.40 1503.00 0.00 0.00 156.00 16431.53 20134.33 4110.58 Hour
  1991 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.61 323.83 7772.00 1.00 144.00 128.93 995.00 0.00 0.00 141.60 5996.15 10868.71 2746.26 Hour
  1990 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.50 301.96 7247.00 12.00 129.00 135.33 1225.00 0.00 0.00 146.20 9174.30 16006.35 3497.84 Hour