0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359.00 8616.00 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
  2014 Hensbacka 30016 Rural-Regional Background 1946 67.12 210.00 Month
  2014 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 62.93 210.00 Month
  2014 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 56.90 191.00 Month
  2014 Kinnekulle 21734 Rural-Regional Background 1952 67.54 214.00 Month
  2014 Lanna 21733 Rural-Regional Background 1955 59.17 215.00 Month
  2014 Läckö 21735 Rural-Regional Background 1956 63.19 214.00 Month
  2014 Nordkoster 21736 Rural-Regional Background 1957 69.94 213.00 Month
  2014 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 74.35 153.00 Month
  2014 Östad 34658 Rural-Regional Background 380 54.01 363.75 8730.00 3.00 181.00 129.72 1097.00 0.00 0.00 140.40 5981.94 10571.11 2693.73 Hour
  2014 Östad 21731 Rural-Regional Background 1974 54.23 213.00 Month