1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 291.00 0.03 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 293.00 0.05 Month
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 330.00 0.03 Month
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 351.00 0.02 Month