1 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.13 362.00 0.00 0.00 0.00 9.20 14.27 Day
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.07 364.00 0.00 0.00 0.00 7.84 21.14 Day
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357.00 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.02 348.00 0.00 0.00 0.00 7.25 11.24 Day
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363.00 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 416 3.17 356.00 0.00 0.00 0.00 10.62 17.60 Day
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348.00 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.52 363.00 0.00 0.00 0.00 10.67 18.03 Day
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361.00 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.36 366.00 0.00 0.00 0.00 9.00 18.84 Day
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360.00 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.69 359.00 0.00 0.00 0.00 10.96 25.40 Day
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367.00 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.50 351.00 0.00 0.00 0.00 16.52 23.34 Day
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365.00 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.52 363.00 0.00 0.00 1.00 15.03 39.73 Day
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362.00 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.48 352.00 0.00 0.00 0.00 9.83 16.83 Day
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364.00 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 3.96 359.00 0.00 0.00 0.00 11.70 18.48 Day
  2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.52 361.00 0.00 0.00 0.00 13.08 24.77 Day
  2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.21 357.00 0.00 0.00 0.00 13.28 24.50 Day
  2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.21 364.00 0.00 0.00 0.00 16.16 23.06 Day
  2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.84 347.00 0.00 0.00 0.00 13.72 26.09 Day
  2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.85 365.00 0.00 0.00 0.00 17.62 28.55 Day
  2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.10 351.00 0.00 0.00 0.00 18.28 28.28 Day
  2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.57 338.00 0.00 0.00 0.00 18.85 34.65 Day
  2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 4.49 363.00 0.00 0.00 0.00 12.26 15.75 Day
  2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.62 360.00 0.00 0.00 0.00 18.18 30.39 Day
  1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.46 353.00 0.00 0.00 0.00 16.20 22.84 Day
  1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.14 335.00 0.00 0.00 0.00 23.40 30.23 Day
  1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.73 365.00 0.00 3.00 5.00 25.90 58.57 Day
  1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.82 366.00 0.00 0.00 0.00 18.12 28.04 Day
  1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.29 365.00 0.00 0.00 0.00 21.38 34.84 Day
  1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.87 340.00 0.00 0.00 0.00 17.34 23.30 Day
  1993 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.48 338.00 0.00 0.00 0.00 20.58 26.52 Day
  1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 5.68 365.00 0.00 0.00 0.00 17.97 24.10 Day
  1991 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.82 364.00 0.00 0.00 4.00 30.30 43.78 Day
  1990 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.74 357.00 0.00 0.00 3.00 30.01 38.37 Day
  1989 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 8.73 353.00 0.00 1.00 3.00 31.82 55.89 Day
  1988 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.04 365.00 0.00 0.00 0.00 19.53 35.31 Day
  1987 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 6.91 364.00 0.00 2.00 6.00 24.20 54.90 Day
  1986 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.51 357.00 0.00 0.00 0.00 23.27 35.24 Day
  1985 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 7.78 360.00 0.00 0.00 2.00 30.19 40.00 Day
  1984 Vavihill 106 Rural-Regional Background 59 10.63 116.00 0.00 0.00 0.00 34.27 35.75 Day
 • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 291.00 0.26 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 293.00 0.42 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331.00 0.28 Month
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 330.00 0.26 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351.00 0.25 Month
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2107 351.00 0.13 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290.00 0.13 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 280.00 0.13 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355.00 0.58 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 362.00 0.17 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329.00 0.68 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 335.00 0.19 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347.00 0.42 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 349.00 0.29 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342.00 0.50 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 363.00 0.20 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353.00 0.53 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 299.00 0.51 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326.00 0.53 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 57 228.00 0.93 Month
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 61.18 364.21 8741.00 16.00 199.00 154.48 1640.00 1.00 0.00 181.30 8355.89 19052.51 3917.56 Hour
  2019 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1954 69.62 215.00 Month
  2019 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 69.14 215.00 Month
  2019 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 66.33 215.00 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 65.40 364.08 8738.00 18.00 212.00 165.88 2264.00 2.00 0.00 180.21 17359.75 25721.95 5105.85 Hour
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.05 358.29 8599.00 2.00 156.00 140.00 968.00 0.00 0.00 142.86 3176.66 5284.39 2025.30 Hour
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.20 364.21 8741.00 3.00 185.00 142.85 1193.00 0.00 0.00 154.70 5331.59 8439.96 2559.55 Hour
  2017 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1954 60.22 217.00 Month
  2017 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 61.98 217.00 Month
  2017 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 59.35 217.00 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 51.07 330.75 7938.00 1.00 104.00 120.01 525.00 0.00 0.00 122.63 5201.80 6093.43 1469.82 Hour
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 415 59.49 361.04 8665.00 7.00 177.00 142.19 1276.00 0.00 0.00 159.60 9982.81 13773.04 3034.48 Hour
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.05 343.96 8255.00 0.00 134.00 104.97 459.00 0.00 0.00 116.25 1049.87 2828.53 1298.77 Hour
  2015 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1954 67.23 211.00 Month
  2015 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 67.61 211.00 Month
  2015 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 61.30 182.00 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.54 362.25 8694.00 4.00 184.00 142.41 938.00 0.00 0.00 151.70 4206.71 7131.75 2320.55 Hour
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359.00 8616.00 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
  2014 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 69.66 210.00 Month
  2014 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 67.16 182.00 Month
  2014 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 66.93 210.00 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.48 363.58 8726.00 7.00 190.00 161.58 1407.00 0.00 0.00 175.70 7244.75 14137.68 3286.45 Hour
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340.04 8161.00 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
  2013 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 71.16 213.00 Month
  2013 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 72.65 213.00 Month
  2013 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 67.31 213.00 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.42 341.96 8207.00 6.00 205.00 135.90 2072.00 0.00 0.00 144.70 9748.78 17359.79 4366.99 Hour
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.19 358.75 8610.00 0.00 155.00 118.52 953.00 0.00 0.00 125.70 4218.16 6119.24 2225.74 Hour
  2012 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 67.47 218.00 Month
  2012 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 64.63 221.00 Month
  2012 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 61.18 221.00 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.87 358.17 8596.00 8.00 185.00 145.91 1462.00 0.00 0.00 161.80 10700.62 14805.15 3359.63 Hour
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.33 340.29 8167.00 3.00 179.00 133.03 1293.00 0.00 0.00 136.80 7447.57 10114.89 3162.46 Hour
  2011 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 66.82 209.00 Month
  2011 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 65.80 153.00 Month
  2011 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 58.99 173.00 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.59 358.62 8607.00 5.00 198.00 138.37 1234.00 0.00 0.00 146.40 7904.87 11839.46 3099.15 Hour
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.12 348.67 8368.00 3.00 165.00 136.72 1111.00 0.00 0.00 144.90 5474.31 7414.80 2575.30 Hour
  2010 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 66.77 227.00 Month
  2010 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 64.72 199.00 Month
  2010 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 61.35 224.00 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 61.75 361.00 8664.00 5.00 202.00 164.14 1628.00 2.00 0.00 195.60 9366.72 14058.40 3698.85 Hour
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.62 363.96 8735.00 2.00 160.00 122.60 1132.00 0.00 0.00 129.90 3791.30 7825.70 2464.68 Hour
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.32 355.38 8529.00 1.00 141.00 126.94 1083.00 0.00 0.00 133.00 3916.14 10060.55 2431.14 Hour
  2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.87 349.33 8384.00 5.00 166.00 125.61 1388.00 0.00 0.00 134.90 9525.36 13923.12 3460.44 Hour
  2008 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 54.45 357.38 8577.00 7.00 156.00 144.14 1542.00 0.00 0.00 155.30 11885.61 16692.44 3346.15 Hour
  2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.21 335.33 8048.00 10.00 172.00 138.92 1731.00 0.00 0.00 144.20 11229.83 17154.64 4133.72 Hour
  2007 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.59 351.92 8446.00 9.00 171.00 136.77 1259.00 0.00 0.00 142.90 7369.90 12661.49 3090.92 Hour
  2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 67.36 343.21 8237.00 28.00 246.00 177.92 2532.00 3.00 0.00 192.20 22745.82 35707.72 7027.20 Hour
  2006 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 64.34 360.62 8655.00 23.00 205.00 161.32 2173.00 0.00 0.00 167.00 15541.24 27924.05 5379.91 Hour
  2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.58 353.29 8479.00 7.00 199.00 131.58 1919.00 0.00 0.00 135.20 9091.80 15829.25 4045.57 Hour
  2005 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.97 352.29 8455.00 6.00 183.00 137.95 1708.00 0.00 0.00 143.40 7917.83 14382.89 3774.77 Hour
  2004 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.10 349.38 8385.00 9.00 187.00 138.98 1434.00 0.00 0.00 143.70 6775.56 13963.14 3594.41 Hour
  2004 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.48 363.17 8716.00 8.00 187.00 131.82 1244.00 0.00 0.00 135.20 5521.01 12095.39 2871.81 Hour
  2003 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 64.77 350.42 8410.00 15.00 223.00 150.82 2336.00 0.00 0.00 157.70 14876.30 22143.38 5532.33 Hour
  2003 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 62.93 358.62 8607.00 29.00 188.00 153.58 2328.00 0.00 0.00 160.20 14066.22 26182.14 5526.75 Hour
  2002 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 66.86 347.88 8349.00 24.00 246.00 148.55 2458.00 0.00 0.00 154.20 14960.30 31077.01 6572.15 Hour
  2002 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 66.57 359.71 8633.00 27.00 240.00 143.72 2429.00 0.00 0.00 148.60 13088.02 28249.24 5822.36 Hour
  2001 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.20 320.67 7696.00 2.00 175.00 138.80 1361.00 0.00 0.00 146.90 6928.45 9600.62 3424.23 Hour
  2001 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.18 364.04 8737.00 4.00 191.00 153.10 1745.00 0.00 0.00 166.20 11387.98 16303.82 3790.77 Hour
  2000 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 58.10 307.46 7379.00 2.00 174.00 136.42 1366.00 0.00 0.00 160.20 7780.09 11505.74 3693.73 Hour
  2000 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.60 361.08 8666.00 9.00 188.00 201.82 1467.00 13.00 0.00 220.20 10658.22 16177.80 3607.84 Hour
  1999 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 64.58 335.25 8046.00 9.00 220.00 132.12 2200.00 0.00 0.00 143.50 11904.65 20236.00 5363.43 Hour
  1999 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.07 358.33 8600.00 7.00 183.00 153.43 1533.00 0.00 0.00 165.40 7495.95 15054.35 3609.54 Hour
  1998 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.54 355.67 8536.00 3.00 181.00 129.45 1093.00 0.00 0.00 138.30 5257.75 7934.76 2632.94 Hour
  1998 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 54.63 360.71 8657.00 5.00 155.00 148.50 958.00 0.00 0.00 155.40 5923.80 8903.23 2450.05 Hour
  1997 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.31 355.38 8529.00 13.00 209.00 133.17 2136.00 0.00 0.00 148.00 13053.94 23609.11 4685.27 Hour
  1997 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.76 360.54 8653.00 9.00 182.00 145.95 1762.00 0.00 0.00 168.80 9803.97 18344.28 3864.54 Hour
  1996 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 65.14 353.17 8476.00 12.00 225.00 162.05 2100.00 0.00 0.00 173.40 11555.94 25775.18 5175.59 Hour
  1996 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 62.98 352.79 8467.00 21.00 188.00 191.80 1963.00 12.00 0.00 210.20 8901.20 22813.22 4889.00 Hour
  1995 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.35 343.46 8243.00 11.00 196.00 132.75 1413.00 0.00 0.00 143.20 13300.80 18342.10 3776.42 Hour
  1995 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.33 355.33 8528.00 18.00 186.00 194.42 1507.00 9.00 0.00 206.40 11362.68 19854.36 4168.07 Hour
  1994 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.77 325.58 7814.00 8.00 201.00 148.47 1636.00 0.00 0.00 157.20 12576.55 18752.60 4236.63 Hour
  1994 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.61 363.29 8719.00 19.00 168.00 189.02 1493.00 7.00 0.00 201.20 14838.65 21048.95 3663.98 Hour
  1993 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.39 336.67 8080.00 6.00 148.00 140.32 1164.00 0.00 0.00 151.60 9683.84 14151.90 2834.70 Hour
  1993 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.38 358.58 8606.00 26.00 139.00 170.30 1448.00 0.00 0.00 179.80 15101.62 21688.74 3712.58 Hour
  1992 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.54 319.08 7658.00 16.00 156.00 148.40 1503.00 0.00 0.00 156.00 16431.53 20134.33 4110.58 Hour
  1992 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.97 363.21 8717.00 20.00 158.00 186.85 1465.00 11.00 0.00 216.40 18862.66 22706.60 4051.79 Hour
  1991 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.61 323.83 7772.00 1.00 144.00 128.93 995.00 0.00 0.00 141.60 5996.15 10868.71 2746.26 Hour
  1991 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 51.25 346.62 8319.00 5.00 124.00 138.00 859.00 0.00 0.00 144.60 4790.47 9069.60 2020.97 Hour
  1990 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.50 301.96 7247.00 12.00 129.00 135.33 1225.00 0.00 0.00 146.20 9174.30 16006.35 3497.84 Hour
  1990 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.05 358.96 8615.00 18.00 154.00 163.32 1437.00 3.00 0.00 201.40 14430.32 21307.28 4111.57 Hour
  1989 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 56.50 322.04 7729.00 16.00 131.00 195.00 1369.00 9.00 0.00 208.00 21701.85 27280.30 3963.01 Hour
  1988 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 57.69 340.62 8175.00 12.00 160.00 145.15 1379.00 0.00 0.00 163.40 16437.10 19904.21 3600.65 Hour
  1987 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 55.11 364.00 8736.00 12.00 165.00 170.40 1422.00 5.00 0.00 188.20 7788.02 13596.91 3549.47 Hour
  1986 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 59.87 355.62 8535.00 23.00 185.00 183.60 1727.00 5.00 0.00 201.60 12160.12 18535.77 4672.63 Hour
  1985 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 60.18 228.42 5482.00 32.00 119.00 189.25 1182.00 12.00 0.00 212.00 18460.76 26666.99 6451.55 Hour