1 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342.00 0.05 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 363.00 0.03 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353.00 0.07 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 299.00 0.05 Month
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.33 340.29 8167.00 3.00 179.00 133.03 1293.00 0.00 0.00 136.80 7447.57 10114.89 3162.46 Hour
  2011 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 66.82 209.00 Month
  2011 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 65.80 153.00 Month
  2011 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 58.99 173.00 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 58.59 358.62 8607.00 5.00 198.00 138.37 1234.00 0.00 0.00 146.40 7904.87 11839.46 3099.15 Hour
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.12 348.67 8368.00 3.00 165.00 136.72 1111.00 0.00 0.00 144.90 5474.31 7414.80 2575.30 Hour
  2010 Klintaskogen 21724 Rural-Regional Background 1953 66.77 227.00 Month
  2010 Skillinge 21723 Rural-Regional Background 1967 64.72 199.00 Month
  2010 Stjärneholm 21722 Rural-Regional Background 1969 61.35 224.00 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 52 61.75 361.00 8664.00 5.00 202.00 164.14 1628.00 2.00 0.00 195.60 9366.72 14058.40 3698.85 Hour