0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.16 0.14 360.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4773 0.19 0.20 355.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2009 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.39 0.42 60.00 Month
  2008 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.40 0.38 184.00 Month
  2007 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.55 0.84 174.00 Month
  2006 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.97 0.87 121.00 Month
  2005 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.51 62.00 Month
  2004 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.94 0.75 85.00 Month
  2004 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.85 0.68 85.00 Month
  2003 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.55 80.00 Month
  2003 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 1.24 0.97 104.00 Month
  2003 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.51 87.00 Month
  2002 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.55 0.58 91.00 Month
  2002 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.70 0.58 184.00 Month
  2002 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.62 0.59 91.00 Month
  2001 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.82 0.90 181.00 Month
  2001 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.78 0.90 181.00 Month
  2001 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.78 0.86 181.00 Month
  2000 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.68 0.61 180.00 Month
  2000 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.67 0.54 184.00 Month
  2000 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.62 0.56 184.00 Month
  1999 Uppsala, Hammarskog 8189 Rural Background 1129 0.63 89.00 Month
  1999 Uppsala, Tätort 8187 Urban Background 1130 0.55 89.00 Month
  1999 Uppsala, Vänge (Brunna) 8188 Rural Background 1131 0.60 61.00 Month
  1994 Uppsala 145 Urban Background 1792 2.53 2.52 89.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Uppsala 145 Urban Background 1792 2.26 1.84 180.00 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Uppsala 145 Urban Background 1792 1.88 1.87 180.00 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Uppsala 145 Urban Background 1792 2.92 3.21 161.00 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Uppsala 145 Urban Background 1792 3.14 4.04 177.00 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Uppsala 145 Urban Background 1792 5.25 9.31 139.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Uppsala 145 Urban Background 1792 10.23 6.10 166.00 29.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Uppsala 145 Urban Background 1792 7.12 8.35 150.00 51.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Uppsala 145 Urban Background 1792 6.88 91.00 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day