1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 363 0.02 Month
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 310 0.03 Month
 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.20 360 0.00 0.00 0.00 3.30 5.22 Day
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.43 341 0.00 0.00 0.00 4.37 9.38 Day
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4772 1.64 358 0.00 0.00 0.00 4.31 7.51 Day
 • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
  2020 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4894 6.41 366 2.00 3.00 3.00 3.00 11.81 108.23 Hour
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4237 7.57 338 0.00 0.00 5.00 4.00 12.97 32.83 Hour
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4894 6.58 276 0.00 0.00 2.00 2.00 12.63 33.79 Hour
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4237 10.66 299 0.00 0.00 7.00 1.00 17.92 33.91 Hour