1 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 363.00 0.02 Month
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4730 310.00 0.03 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 331.00 0.03 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 351.00 0.03 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290.00 0.02 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 355.00 0.05 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 329.00 0.04 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 347.00 0.04 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342.00 0.05 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353.00 0.07 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 326.00 0.04 Month
 • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4237 7.57 338.00 0.00 0.00 5.00 4.00 12.97 32.83 Hour
  2019 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4894 6.58 276.00 0.00 0.00 2.00 2.00 12.63 33.79 Hour
  2018 Norunda Stenen 159388 Rural-Regional Background 4237 10.66 299.00 0.00 0.00 7.00 1.00 17.92 33.91 Hour
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.40 335.00 1.00 1.00 4.00 3.00 12.48 54.77 Hour
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.86 317.00 0.00 0.00 2.00 1.00 13.03 30.52 Hour
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 7.94 276.00 0.00 1.00 3.00 1.00 13.17 35.24 Hour
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 10.16 314.00 0.00 2.00 8.00 3.00 17.94 42.77 Day
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 7.07 336.00 0.00 0.00 2.00 0.00 12.46 27.60 Day
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 6.94 250.00 0.00 0.00 1.00 0.00 12.36 28.19 Day
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 8.05 279.00 0.00 0.00 4.00 0.00 14.60 27.12 Day
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 8.28 270.00 0.00 2.00 6.00 3.00 14.09 38.67 Day
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 6.60 108.00 0.00 0.00 1.00 0.00 13.68 25.88 Hour
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 18 6.83 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.28 20.45 Day
  2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 8.64 324.00 0.00 2.00 9.00 4.00 16.89 41.73 Hour
  2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 9.58 343.00 0.00 3.00 9.00 4.00 17.48 42.23 Hour
  2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 11.65 359.00 1.00 5.00 23.00 12.00 21.27 55.20 Hour
  2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 9.55 353.00 0.00 1.00 8.00 2.00 16.20 42.79 Hour
  2004 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 10.54 353.00 0.00 4.00 14.00 8.00 16.89 43.13 Hour
  2003 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 9.99 301.00 0.00 0.00 2.00 2.00 16.48 32.18 Hour
  2002 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 12.63 255.00 2.00 7.00 21.00 9.00 22.76 66.04 Hour
  2001 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 14.70 273.00 1.00 3.00 12.00 5.00 20.77 58.74 Hour
  2000 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 14.93 326.00 0.00 3.00 16.00 5.00 21.43 43.20 Hour
  1999 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 15.12 251.00 2.00 5.00 22.00 9.00 24.19 67.20 Hour
  1998 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 12.56 306.00 0.00 8.00 21.00 12.00 21.08 46.93 Hour
  1997 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 8.87 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.54 14.67 Hour
  1996 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 15.55 313.00 2.00 18.00 40.00 25.00 27.00 63.02 Hour
  1995 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 16.63 284.00 1.00 8.00 33.00 17.00 26.49 52.05 Hour
  1994 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 16.38 321.00 0.00 9.00 40.00 21.00 26.79 45.46 Hour
  1993 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 18.12 270.00 3.00 21.00 49.00 30.00 30.43 65.90 Hour
  1992 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 18.32 229.00 3.00 14.00 41.00 26.00 31.47 71.09 Hour
  1991 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 18.70 262.00 5.00 21.00 52.00 35.00 32.04 80.72 Hour
  1990 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 2 19.02 216.00 7.00 22.00 43.00 35.00 35.45 94.36 Hour