0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2002 Piteå, Bertnäs 8209 Rural Background 1086 0.81 0.66 62.00 Month
  2001 Piteå, Bertnäs 8209 Rural Background 1086 1.09 1.17 180.00 Month
  2000 Piteå, Bertnäs 8209 Rural Background 1086 0.76 0.70 181.00 Month
  1999 Piteå, Bertnäs 8209 Rural Background 1086 0.58 93.00 Month
  1996 Pajala 758 Urban Background 1083 1.29 1.32 89.00 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Pajala 758 Urban Background 1083 1.35 83.00 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Haparanda 1092 Urban Background 993 3.37 4.45 87.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Haparanda 1092 Urban Background 993 5.53 87.00 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Pajala 758 Urban Background 1083 1.41 1.47 91.00 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Pajala 758 Urban Background 1083 3.65 4.15 179.00 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Pajala 758 Urban Background 1083 2.46 85.00 23.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Haparanda 1092 Urban Background 993 15.94 11.41 91.00 47.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Haparanda 1092 Urban Background 993 13.56 14.34 182.00 57.70 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Haparanda 1092 Urban Background 993 8.15 87.00 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day