0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2015 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.55 0.56 35.00 Month
  2014 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.60 0.31 362.00 Month
  2013 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.24 0.25 363.00 Month
  2012 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.27 0.29 304.00 Month
  2011 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.24 0.43 363.00 Month
  2010 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.32 0.43 363.00 Month
  2009 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.25 0.35 363.00 Month
  2008 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.28 0.40 361.00 Month
  2007 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.32 0.62 365.00 Month
  2006 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.48 0.52 327.00 Month
  2005 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.53 0.38 364.00 Month
  2004 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.49 0.50 363.00 Month
  2003 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.35 0.55 327.00 Month
  2002 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.37 0.43 327.00 Month
  2001 Pålkem 278 Rural Background 1089 0.57 1.42 358.00 Month
  1993 Haparanda 1092 Urban Background 993 3.37 4.45 87.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Haparanda 1092 Urban Background 993 5.53 87.00 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Haparanda 1092 Urban Background 993 15.94 11.41 91.00 47.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Haparanda 1092 Urban Background 993 13.56 14.34 182.00 57.70 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Haparanda 1092 Urban Background 993 8.15 87.00 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day