0 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2008 Haparanda 1092 Urban Background 666 11.56 88 1.00 1.00 1.00 29.10 69.80 Day
  1993 Haparanda 1092 Urban Background 666 13.97 85 0.00 0.00 1.00 34.60 44.90 Day
  1992 Haparanda 1092 Urban Background 666 12.00 87 0.00 0.00 0.00 27.00 32.90 Day
  1988 Haparanda 1092 Urban Background 666 20.54 86 0.00 0.00 8.00 42.30 45.10 Day
  1987 Haparanda 1092 Urban Background 666 19.54 180 0.00 2.00 16.00 43.80 52.60 Day
  1986 Haparanda 1092 Urban Background 666 13.89 69 0.00 0.00 2.00 36.80 38.40 Day
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  1993 Haparanda 1092 Urban Background 993 3.37 4.45 87 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Haparanda 1092 Urban Background 993 5.53 87 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Haparanda 1092 Urban Background 993 15.94 11.41 91 47.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Haparanda 1092 Urban Background 993 13.56 14.34 182 57.70 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Haparanda 1092 Urban Background 993 8.15 87 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day