0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  1987 Haparanda 1092 Urban Background 666 19.54 180 0.00 2.00 16.00 43.80 52.60 Day
  1987 Kiruna 128 Urban Background 718 15.67 173 0.00 0.00 8.00 41.10 46.90 Day
  1987 Luleå 135 Urban Background 756 30.30 58 1.00 6.00 20.00 55.30 62.60 Day
  1987 Piteå Pm10 1090 Urban Background 808 25.98 180 5.00 24.00 41.00 61.60 71.70 Day
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  1987 Haparanda 1092 Urban Background 993 13.56 14.34 182 57.70 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Kiruna 128 Urban Background 1031 7.82 8.97 176 44.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Luleå 135 Urban Background 1058 5.87 60 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Piteå Pm10 1090 Urban Background 1085 7.35 8.54 182 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day