0 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 10.60 251 1.00 3.00 5.00 33.23 60.72 6028 107.00 44.00 14.00 6.00 0.00 0.00 86.00 51.40 110.00 Hour
  2018 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 9.18 279 1.00 1.00 5.00 34.96 62.75 6698 129.00 36.00 8.00 1.00 0.00 0.00 85.00 53.30 101.80 Hour
  2017 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 9.60 351 1.00 2.00 11.00 38.14 69.69 8435 161.00 69.00 19.00 9.00 1.00 0.00 120.00 53.00 150.20 Hour
  2016 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 10.63 339 0.00 2.00 6.00 34.40 59.68 8145 122.00 32.00 10.00 7.00 0.00 0.00 81.00 49.83 124.18 Hour
  2015 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 9.53 328 0.00 2.00 7.00 36.15 51.18 7862 110.00 25.00 2.00 0.00 0.00 0.00 70.00 47.70 92.30 Hour
  2014 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 8.86 231 0.00 2.00 6.00 36.98 53.46 5555 61.00 20.00 6.00 1.00 0.00 0.00 44.00 43.22 108.33 Hour
  2013 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 12.57 302 2.00 4.00 11.00 42.91 69.67 7244 209.00 100.00 36.00 22.00 0.00 0.00 160.00 62.40 139.80 Hour
  2012 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 9.87 333 0.00 4.00 15.00 40.97 59.34 7998 172.00 79.00 20.00 7.00 0.00 0.00 137.00 55.83 129.74 Hour
  2011 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 9.63 326 0.00 6.00 13.00 47.54 58.92 7830 207.00 94.00 34.00 16.00 0.00 0.00 163.00 60.87 124.26 Hour
  2010 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 12.96 348 1.00 10.00 26.00 52.24 66.08 8350 338.00 150.00 46.00 17.00 0.00 0.00 255.00 70.05 129.38 Hour
  2009 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 10.99 339 0.00 2.00 7.00 34.29 52.40 8125 135.00 59.00 18.00 10.00 0.00 0.00 101.00 50.27 117.68 Hour
  2008 Haparanda 1092 Urban Background 666 11.56 88 1.00 1.00 1.00 29.10 69.80 Day
  2008 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 9.77 319 0.00 0.00 1.00 26.45 43.99 7649 64.00 13.00 3.00 1.00 0.00 0.00 42.00 41.88 103.70 Hour
  2006 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 12.31 244 0.00 1.00 6.00 37.09 48.93 5852 94.00 36.00 7.00 3.00 0.00 0.00 68.00 50.15 109.32 Hour
  2003 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 9.96 149 0.00 0.00 3.00 34.34 38.27 3576 62.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 51.19 80.67 Hour
  2002 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 10.32 334 0.00 0.00 6.00 34.72 45.68 8017 105.00 19.00 2.00 0.00 0.00 0.00 59.00 48.50 94.24 Hour
  2001 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 367 11.68 292 0.00 1.00 7.00 36.80 49.07 7006 125.00 32.00 4.00 0.00 0.00 0.00 82.00 52.80 95.20 Hour
  1995 Luleå 135 Urban Background 756 18.58 90 0.00 1.00 7.00 41.50 57.80 Day
  1994 Luleå 135 Urban Background 756 22.99 161 0.00 8.00 27.00 50.10 53.20 Day
  1993 Haparanda 1092 Urban Background 666 13.97 85 0.00 0.00 1.00 34.60 44.90 Day
  1993 Luleå 135 Urban Background 756 19.73 175 0.00 2.00 19.00 45.70 51.20 Day
  1992 Haparanda 1092 Urban Background 666 12.00 87 0.00 0.00 0.00 27.00 32.90 Day
  1992 Luleå 135 Urban Background 756 21.74 172 0.00 2.00 21.00 47.30 52.40 Day
  1991 Luleå 135 Urban Background 756 24.40 176 1.00 5.00 25.00 49.30 61.10 Day
  1990 Luleå 135 Urban Background 756 21.31 172 1.00 3.00 17.00 46.40 70.10 Day
  1989 Luleå 135 Urban Background 756 25.48 181 1.00 9.00 36.00 52.50 73.00 Day
  1988 Haparanda 1092 Urban Background 666 20.54 86 0.00 0.00 8.00 42.30 45.10 Day
  1988 Luleå 135 Urban Background 756 24.98 181 0.00 10.00 32.00 51.50 58.30 Day
  1987 Haparanda 1092 Urban Background 666 19.54 180 0.00 2.00 16.00 43.80 52.60 Day
  1987 Luleå 135 Urban Background 756 30.30 58 1.00 6.00 20.00 55.30 62.60 Day
  1986 Haparanda 1092 Urban Background 666 13.89 69 0.00 0.00 2.00 36.80 38.40 Day
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.19 1.02 231 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5663 31.60 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.14 1.02 233 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 6195 28.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 0.49 328 16.39 0.00 0.00 0.00 0.00 8002 106.30 5.65 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 0.40 1.29 337 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 8066 78.31 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2015 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.92 2.42 323 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 7903 42.90 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2014 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.89 2.00 231 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5562 103.20 5.87 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2013 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 2.25 2.05 294 16.81 0.00 0.00 0.00 0.00 7243 105.50 9.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.70 1.54 323 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7892 100.67 7.87 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2010 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.06 1.36 347 13.74 0.00 0.00 0.00 0.00 8352 136.06 7.91 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.57 1.26 333 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00 8099 111.00 6.07 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.20 1.63 313 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 7641 61.58 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.68 1.80 231 15.29 0.00 0.00 0.00 0.00 5733 84.60 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 2.01 1.67 155 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 3708 80.07 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.51 1.26 339 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 8148 49.90 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Luleå Stadshuset 10770 Urban Background 522 1.37 2.11 113 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2783 51.70 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1995 Luleå 135 Urban Background 1058 2.18 1.69 90 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Luleå 135 Urban Background 1058 2.49 2.89 162 65.30 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Haparanda 1092 Urban Background 993 3.37 4.45 87 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Luleå 135 Urban Background 1058 1.96 1.97 173 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Haparanda 1092 Urban Background 993 5.53 87 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Luleå 135 Urban Background 1058 1.96 1.72 174 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Luleå 135 Urban Background 1058 3.67 4.31 179 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Luleå 135 Urban Background 1058 4.73 5.52 174 36.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Luleå 135 Urban Background 1058 6.08 6.85 182 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Haparanda 1092 Urban Background 993 15.94 11.41 91 47.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Luleå 135 Urban Background 1058 7.63 7.97 182 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Haparanda 1092 Urban Background 993 13.56 14.34 182 57.70 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Luleå 135 Urban Background 1058 5.87 60 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Haparanda 1092 Urban Background 993 8.15 87 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day