0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2019 Bredkälen 102 Rural Background 25 365.00 0.01 Month
  2018 Bredkälen 102 Rural Background 25 324.00 0.01 Month
  2017 Bredkälen 102 Rural Background 25 359.00 0.01 Month
  2016 Bredkälen 102 Rural Background 25 365.00 0.01 Month
  2015 Bredkälen 102 Rural Background 25 315.00 0.01 Month
  2014 Bredkälen 102 Rural Background 25 354.00 0.02 Month
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 25 331.00 0.01 Month
  2012 Bredkälen 102 Rural Background 25 354.00 0.01 Month
  2011 Bredkälen 102 Rural Background 25 343.00 0.01 Month
  2010 Bredkälen 102 Rural Background 25 341.00 0.03 Month
  2009 Bredkälen 102 Rural Background 25 353.00 0.10 Month