1 / 3

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.41 338.00 Month
  2018 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 365.00 Month
  2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.37 365.00 Month
  2016 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.47 366.00 Month
  2015 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.42 365.00 Month
  2014 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.47 325.00 Month
  2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.37 365.00 Month
  2012 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 366.00 Month
  2011 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.62 365.00 Month
  2010 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.59 365.00 Month
  2009 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.51 365.00 Month
  2008 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 366.00 Month
  2007 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.51 365.00 Month
  2006 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.53 365.00 Month
  2005 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.54 341.00 Month
  2004 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.76 338.00 Month
  2003 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.64 299.00 Month
  2002 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.60 365.00 Month
  2001 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.52 365.00 Month
  2000 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.50 61.00 Month