0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.10 0.10 359.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2013 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.18 0.17 365.00 Month
  2013 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.46 58.00 Month
  2001 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.22 0.37 365.00 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
  2001 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.46 0.58 365.00 Month
  2001 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 974 1.23 1.11 56.00 Month
  2001 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.81 0.92 180.00 Month
  2001 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.61 0.69 180.00 Month
  2001 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.65 0.75 180.00 Month
  2001 Ragunda, Hammarstrand,Tätort 8206 Urban Background 1090 0.77 0.57 89.00 Month
  2001 Sala, Tätort 8205 Urban Background 1093 0.81 0.93 183.00 Month
  2001 Strömsund, Stn2 9649 Urban Background 1107 0.67 0.66 180.00 Month
  2001 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 2.38 2.30 310.00 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7598.00 221.00 5.93 1.00 1.00 1.00 0.00 Hour
  1979 Bredkälen 102 Rural Background 30 6.21 136.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day