0 / 3

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2020 Jädraås 601 Rural Background 2112 47.65 334 Month
  2019 Jädraås 601 Rural Background 2112 48.26 362 Month
  2018 Jädraås 601 Rural Background 2112 50.97 332 Month
  2017 Jädraås 601 Rural Background 2112 46.80 365 Month
  2016 Jädraås 601 Rural Background 2112 45.42 335 Month
  2015 Jädraås 602 Rural Background 1199 48.05 362 Month
  2014 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 62.93 210 Month
  2014 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 56.90 191 Month
  2014 Jädraås 602 Rural Background 1199 47.02 364 Month
  2013 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 65.29 211 Month
  2013 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 57.53 217 Month
  2013 Jädraås 602 Rural Background 1199 52.50 364 Month
  2012 Hjälmarsberg 32028 Rural-Regional Background 1947 60.47 214 Month
  2012 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 52.47 219 Month
  2012 Jädraås 602 Rural Background 1199 48.52 334 Month
  2011 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 59.13 217 Month
  2011 Jädraås 602 Rural Background 1199 51.70 335 Month
  2011 Onsjö 21738 Rural-Regional Background 1962 55.67 217 Month
  2011 Sala 21737 Rural-Regional Background 1965 60.29 210 Month
  2010 Hyttskogen 30013 Rural-Regional Background 1948 50.91 209 Month
  2010 Jädraås 602 Rural Background 1199 50.20 364 Month
  2010 Onsjö 21738 Rural-Regional Background 1962 51.23 207 Month
  2010 Sala 21737 Rural-Regional Background 1965 51.38 208 Month
  2009 Jädraås 602 Rural Background 1199 44.87 365 Month
  2008 Jädraås 602 Rural Background 1199 48.79 335 Month
  2007 Jädraås 602 Rural Background 1199 48.50 365 Month
  2006 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 53.91 59 Month
  2006 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 65.88 92 Month
  2006 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 46.43 91 Month
  2006 Jädraås 602 Rural Background 1199 51.75 363 Month
  2006 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 257 60.21 345 8287 15.00 201.00 154.00 1771.00 0.00 0.00 170.00 13652.70 19988.71 4389.69 Hour
  2005 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 46.99 183 Month
  2005 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 51.55 183 Month
  2005 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 37.52 182 Month
  2005 Jädraås 602 Rural Background 1199 48.71 365 Month
  2005 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 257 43.35 272 6526 2.00 54.00 142.25 375.00 0.00 0.00 179.00 151.60 1487.85 1314.19 Hour
  2004 Gävle 9339 Urban Background 1186 51.41 88 2102 0.00 8.00 79.93 20.00 0.00 0.00 90.00 183.85 Hour
  2004 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 48.83 184 Month
  2004 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 53.57 184 Month
  2004 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 36.19 184 Month
  2004 Jädraås 602 Rural Background 1199 49.02 366 Month
  2004 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 257 49.57 199 4772 0.00 83.00 112.50 586.00 0.00 0.00 117.00 3459.12 5571.89 2244.06 Hour
  2003 Gävle 9339 Urban Background 1186 61.47 79 1902 5.00 39.00 507.36 223.00 7.00 6.00 725.50 4955.22 Hour
  2003 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 47.31 176 Month
  2003 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 52.58 176 Month
  2003 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 36.85 176 Month
  2003 Jädraås 602 Rural Background 1199 50.91 365 Month
  2003 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 257 52.58 269 6450 0.00 112.00 118.25 642.00 0.00 0.00 120.00 4040.66 5046.48 2351.77 Hour
  2002 Gävle 9339 Urban Background 1186 45.93 49 1187 0.00 8.00 82.76 26.00 0.00 0.00 113.00 483.84 Hour
  2002 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 50.27 184 Month
  2002 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 53.62 156 Month
  2002 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 38.46 184 Month
  2002 Jädraås 602 Rural Background 1199 50.05 365 Month
  2002 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 257 56.15 327 7851 8.00 167.00 151.38 1672.00 0.00 0.00 158.00 7399.65 15625.39 4243.08 Hour
  2001 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 50.65 183 Month
  2001 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 50.58 183 Month
  2001 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 38.79 183 Month
  2001 Jädraås 602 Rural Background 1199 48.84 364 Month
  2001 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 257 50.89 294 7057 0.00 115.00 98.78 434.00 1.00 0.00 182.00 1619.93 2484.10 1420.04 Hour
  2000 Gävle 9339 Urban Background 1186 35.25 79 1902 0.00 1.00 71.10 2.00 0.00 0.00 81.10 5.59 Hour
  2000 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 44.51 183 Month
  2000 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 48.69 183 Month
  2000 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 37.52 184 Month
  2000 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 257 52.14 336 8053 2.00 141.00 121.38 794.00 0.00 0.00 170.00 5050.88 7377.05 2270.59 Hour
  1999 Gävle 9339 Urban Background 1186 28.03 76 1816 0.00 0.00 60.59 2.00 0.00 0.00 82.90 0.00 Hour
  1999 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 1192 45.85 93 Month
  1999 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 1193 50.95 92 Month
  1999 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 1194 38.19 92 Month