0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2006 Karlskoga 131 Urban Background 1022 1.15 1.08 89.00 Month
  2005 Karlskoga 131 Urban Background 1022 0.86 31.00 Month
  2005 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 0.81 0.70 58.00 Month
  2004 Karlskoga 131 Urban Background 1022 0.73 0.63 91.00 Month
  2004 Karlskoga, Våtsjön 8230 Rural Background 1023 0.61 0.48 60.00 Month
  2004 Karlskoga, Äspedalen 8229 Rural Background 1024 0.74 0.53 60.00 Month
  2004 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1158 0.87 0.82 60.00 Month
  2004 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 0.63 93.00 Month
  2003 Karlskoga 131 Urban Background 1022 0.84 1.02 182.00 Month
  2003 Karlskoga, Våtsjön 8230 Rural Background 1023 0.40 93.00 Month
  2003 Karlskoga, Äspedalen 8229 Rural Background 1024 0.39 93.00 Month
  2003 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1158 1.34 1.24 154.00 Month
  2002 Karlskoga 131 Urban Background 1022 0.82 0.77 183.00 Month
  2002 Karlskoga, Våtsjön 8230 Rural Background 1023 0.55 0.46 91.00 Month
  2002 Karlskoga, Äspedalen 8229 Rural Background 1024 0.58 0.52 91.00 Month
  2002 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1158 0.73 96.00 Month
  2002 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 1.42 1.01 91.00 Month
  2001 Karlskoga 131 Urban Background 1022 0.94 0.71 183.00 Month
  2001 Karlskoga, Våtsjön 8230 Rural Background 1023 0.55 0.60 183.00 Month
  2001 Karlskoga, Äspedalen 8229 Rural Background 1024 4.90 0.84 213.00 Month
  2001 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 0.85 0.90 183.00 Month
  2000 Karlskoga 131 Urban Background 1022 0.68 0.99 181.00 Month
  2000 Karlskoga, Våtsjön 8230 Rural Background 1023 0.53 0.48 180.00 Month
  2000 Karlskoga, Äspedalen 8229 Rural Background 1024 0.67 0.55 180.00 Month
  2000 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 0.92 1.07 184.00 Month
  1999 Karlskoga 131 Urban Background 1022 0.95 93.00 Month
  1999 Karlskoga, Våtsjön 8230 Rural Background 1023 0.38 93.00 Month
  1999 Karlskoga, Äspedalen 8229 Rural Background 1024 0.49 91.00 Month
  1999 Kindlahöjden Tf 830 Rural Background 1030 0.42 0.55 330.00 Month
  1999 Örebro, Tätort 8181 Urban Background 1159 1.00 92.00 Month
  1998 Kindlahöjden Tf 830 Rural Background 1030 0.38 0.58 333.00 Month
  1996 Karlskoga 131 Urban Background 1777 2.83 2.56 75.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Karlskoga 131 Urban Background 1777 2.87 2.47 151.00 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Karlskoga 131 Urban Background 1777 2.45 3.29 174.00 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 2.22 2.07 90.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Karlskoga 131 Urban Background 1777 3.25 2.94 179.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 2.66 2.77 182.00 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Karlskoga 131 Urban Background 1777 2.56 2.40 180.00 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 2.62 2.39 183.00 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Karlskoga 131 Urban Background 1777 3.31 4.02 174.00 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 2.62 3.12 182.00 26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Karlskoga 131 Urban Background 1777 3.98 4.71 182.00 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 4.28 5.00 167.00 25.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Karlskoga 131 Urban Background 1777 6.93 9.20 182.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 8.08 9.83 182.00 49.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Karlskoga 131 Urban Background 1777 10.03 8.71 183.00 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Lindesberg 6781 Urban Background 1051 9.14 7.72 90.00 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 7.77 6.75 183.00 28.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Karlskoga 131 Urban Background 1777 11.55 11.51 181.00 82.40 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1987 Lindesberg 6781 Urban Background 1051 10.11 10.83 179.00 65.40 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 9.42 11.01 182.00 80.10 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1986 Karlskoga 131 Urban Background 1777 6.85 88.00 20.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Lindesberg 6781 Urban Background 1051 7.77 91.00 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Örebro Rådhuset 139 Urban Background 1157 8.55 91.00 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day