0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2020 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 0.76 1.09 361 Month
  2020 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 15.08 15.39 361 Month
  2020 Säffle Rolfserud Älvhagsgatan 321080 Urban Industrial 5124 11.02 188 280.92 5.00 3.00 2.00 2.00 4508 4556.40 79.60 51.00 26.00 17.00 8.00 Hour
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335 Month
  2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 16.90 25.11 315 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365 Month
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365 Month
  2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 28.61 19.90 365 Month