0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2009 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.54 0.39 60 Month
  2008 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.41 0.47 185 Month
  2007 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.58 0.71 184 Month
  2006 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.92 0.90 180 Month
  2005 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.79 0.77 183 Month
  2004 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.72 0.63 66 Month
  2004 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.75 0.75 184 Month
  2003 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.74 0.68 147 Month
  2003 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.78 0.66 117 Month
  2003 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.82 0.82 178 Month
  2002 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.54 0.56 184 Month
  2002 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.50 0.47 184 Month
  2002 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.70 0.75 184 Month
  2001 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.70 0.82 183 Month
  2001 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.60 0.66 183 Month
  2001 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 1.01 1.15 183 Month
  2000 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.75 0.68 184 Month
  2000 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.62 0.58 184 Month
  2000 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 1.08 1.07 184 Month
  1999 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.62 89 Month
  1999 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.47 89 Month
  1999 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.92 89 Month
  1994 Karlstad 127 Urban Background 1778 3.10 3.48 90 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Karlstad 127 Urban Background 1778 3.10 2.22 179 22.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Karlstad 127 Urban Background 1778 2.46 2.85 183 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Karlstad 127 Urban Background 1778 3.79 4.23 176 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Karlstad 127 Urban Background 1778 4.30 5.67 182 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Filipstad 7125 Urban Background 980 9.98 12.90 90 23.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Karlstad 127 Urban Background 1778 8.40 10.47 181 58.90 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Filipstad 7125 Urban Background 980 15.80 91 40.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Karlstad 127 Urban Background 1778 10.44 8.87 182 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Karlstad 127 Urban Background 1778 11.76 12.20 182 77.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1986 Karlstad 127 Urban Background 1778 7.62 78 23.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day