0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2003 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1152 1.04 0.80 55 Month
  2002 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1152 0.65 92 Month
  2000 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1152 1.03 0.99 100 Month
  1999 Årjäng, Tätort 9494 Urban Background 1152 0.93 93 Month
  1989 Filipstad 7125 Urban Background 980 9.98 12.90 90 23.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Filipstad 7125 Urban Background 980 15.80 91 40.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day