0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4785 9.61 12.33 355.00 89.51 12.00 3.00 0.00 0.00 8484.00 879.70 89.00 147.00 79.00 39.00 10.00 Hour
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365.00 Month
  2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.27 15.26 365.00 Month
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365.00 Month
  2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 18.60 22.49 365.00 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335.00 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335.00 Month
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364.00 Month
  2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 20.30 17.80 364.00 Month
  2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 17.98 28.81 85.00 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338.00 Month
  2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 22.31 14.60 365.00 Month
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.11 33.00 Month
  2010 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 2.74 33.00 Month
  2009 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.54 0.39 60.00 Month
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365.00 Month
  2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.32 16.51 364.00 Month
  2008 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.41 0.47 185.00 Month
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335.00 Month
  2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 16.90 25.11 315.00 Month
  2007 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.58 0.71 184.00 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365.00 Month
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364.00 Month
  2006 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.92 0.90 180.00 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365.00 Month
  2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 28.61 19.90 365.00 Month
  2005 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.79 0.77 183.00 Month
  2004 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.72 0.63 66.00 Month
  2004 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.75 0.75 184.00 Month
  2003 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.74 0.68 147.00 Month
  2003 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.78 0.66 117.00 Month
  2003 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.82 0.82 178.00 Month
  2002 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.54 0.56 184.00 Month
  2002 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.50 0.47 184.00 Month
  2002 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.70 0.75 184.00 Month
  2001 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.70 0.82 183.00 Month
  2001 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.60 0.66 183.00 Month
  2001 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 1.01 1.15 183.00 Month
  2000 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.75 0.68 184.00 Month
  2000 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.62 0.58 184.00 Month
  2000 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 1.08 1.07 184.00 Month
  1999 Karlstad, Randviken 8227 Rural Background 1026 0.62 89.00 Month
  1999 Karlstad, Riksmyren 8226 Rural Background 1027 0.47 89.00 Month
  1999 Karlstad, Tätort 8225 Urban Background 1028 0.92 89.00 Month
  1994 Karlstad 127 Urban Background 1778 3.10 3.48 90.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Karlstad 127 Urban Background 1778 3.10 2.22 179.00 22.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Karlstad 127 Urban Background 1778 2.46 2.85 183.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Karlstad 127 Urban Background 1778 3.79 4.23 176.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Karlstad 127 Urban Background 1778 4.30 5.67 182.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Karlstad 127 Urban Background 1778 8.40 10.47 181.00 58.90 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Karlstad 127 Urban Background 1778 10.44 8.87 182.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Karlstad 127 Urban Background 1778 11.76 12.20 182.00 77.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1986 Karlstad 127 Urban Background 1778 7.62 78.00 23.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day