1 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.40 363.00 Month
  2018 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.68 365.00 Month
  2017 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.51 365.00 Month
  2016 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.89 366.00 Month
  2015 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.86 365.00 Month
  2014 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.75 363.00 Month
  2013 Östad 34658 Rural-Regional Background 1760 2.91 153.00 Month