0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • Black Carbon (black_carbon)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.85 Hour
  2018 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.67 355.00 8520.00 2.87 Hour
  2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.63 324.00 7776.00 2.96 Hour
  2016 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 1.09 283.00 6792.00 3.51 Hour
 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2019 Borås Kungsgatan 31916 Urban Traffic 4991 353.00 0.04 Month