0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • Black Carbon (black_carbon)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.61 349.00 8376.00 2.73 Hour
  2019 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.57 339.00 8136.00 2.94 Hour
  2018 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.55 322.00 7728.00 2.33 Hour
  2018 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.61 341.00 8184.00 4.41 Hour
  2017 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.53 325.00 7800.00 3.64 Hour
  2017 Malmö Rådhuset 8773 Urban Background 4256 0.36 308.00 7392.00 1.56 Hour
  2017 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.29 314.00 7536.00 3.11 Hour
  2016 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.76 302.00 7248.00 3.85 Hour
  2016 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.36 181.00 4344.00 2.25 Hour
  2015 Malmö Dalaplan 8813 Urban Traffic 412 0.75 49.00 1176.00 2.09 Hour
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 1841 0.34 364.00 8736.00 2.69 Hour
 • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
  2019 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 291.00 0.03 Month
  2018 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 293.00 0.05 Month
  2017 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 330.00 0.03 Month
  2016 Hallahus 37089 Rural-Regional Background 2103 351.00 0.02 Month
  2015 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 280.00 0.02 Month
  2014 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 362.00 0.02 Month
  2013 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 335.00 0.02 Month
  2012 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 349.00 0.02 Month
  2011 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 363.00 0.03 Month
  2010 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 299.00 0.05 Month
  2009 Vavihill 106 Rural-Regional Background 58 228.00 0.05 Month