0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2018 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.56 0.60 336.00 Month
  2017 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.36 0.40 362.00 Month
  2016 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.41 0.50 366.00 Month
  2015 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.45 0.66 333.00 Month
  2014 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.68 0.73 90.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2013 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.69 0.79 122.00 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2013 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.66 1.03 364.00 Month
  2012 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.89 0.73 177.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2012 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.87 0.89 366.00 Month
  2011 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.92 1.06 180.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.78 1.37 365.00 Month
  2010 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.34 1.40 167.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2010 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 1.22 1.53 365.00 Month
  2009 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.94 0.70 159.00 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2009 Kanaan 9457 Urban Background 1775 1.03 1.37 365.00 Month
  2009 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 1.26 1.11 57.00 Month
  2009 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 1.03 1.09 365.00 Month
  2008 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.83 0.80 178.00 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2008 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 1.07 1.12 182.00 Month
  2008 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.84 0.75 364.00 Month
  2007 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.70 0.63 178.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2007 Kanaan 9457 Urban Background 1775 0.46 0.89 365.00 Month
  2007 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 0.95 1.14 335.00 Month
  2006 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.94 1.15 177.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Kanaan 9457 Urban Background 1775 0.89 1.66 303.00 Month
  2006 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 2.48 2.14 93.00 Month
  2006 Stockholm Torkel Knutssongatan 8781 Urban Background 108 1.45 2.82 303.00 Month
  2005 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.16 1.11 179.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2005 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 1.87 1.70 179.00 Month
  2005 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 2.46 2.39 281.00 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 6853.00 28.20 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.29 1.74 179.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2004 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 1.75 1.73 217.00 Month
  2004 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 1.90 2.24 291.00 11.62 0.00 0.00 0.00 0.00 7477.00 41.00 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.75 1.82 173.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2003 Lidingö Stadshus 9471 Urban Background 1049 1.46 92.00 Month
  2003 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 2.31 3.66 268.00 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00 7214.00 35.80 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.39 1.12 173.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2002 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 2.56 2.63 339.00 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 8169.00 83.10 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Södertälje, Tätort 8198 Urban Background 1115 0.94 0.85 55.00 Month
  2001 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.82 0.44 181.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 2.83 3.34 324.00 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00 7936.00 53.70 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Södertälje, Tätort 8198 Urban Background 1115 1.20 1.44 183.00 Month
  2000 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.50 0.60 181.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 2.38 3.45 331.00 12.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8192.00 47.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2000 Södertälje, Tätort 8198 Urban Background 1115 1.20 1.09 181.00 Month
  1999 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.41 1.89 182.00 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Stockholm Södermalm 8576 Urban Background 1106 3.18 4.75 265.00 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00 7230.00 77.80 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1999 Södertälje, Tätort 8198 Urban Background 1115 1.06 92.00 Month
  1998 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.84 1.83 182.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.79 1.85 181.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 2.77 2.88 181.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 2.36 2.34 182.00 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 2.90 4.60 182.00 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 4.31 3.33 180.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 3.60 3.48 182.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Tyresö 7093 Urban Background 1126 2.57 2.27 90.00 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 4.02 4.30 177.00 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Nynäshamn 7094 Urban Background 1077 7.30 7.19 87.00 37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Tyresö 7093 Urban Background 1126 1.78 1.65 175.00 19.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 3.77 4.66 165.00 25.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Nynäshamn 7094 Urban Background 1077 7.50 8.71 175.00 32.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Tyresö 7093 Urban Background 1126 3.59 6.88 159.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 5.33 80.00 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Nynäshamn 7094 Urban Background 1077 10.02 12.52 179.00 50.30 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Tyresö 7093 Urban Background 1126 8.56 10.54 179.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Nynäshamn 7094 Urban Background 1077 14.49 91.00 40.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Tyresö 7093 Urban Background 1126 11.85 9.28 175.00 41.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Tyresö 7093 Urban Background 1126 13.86 15.13 180.00 76.80 5.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1986 Tyresö 7093 Urban Background 1126 10.18 91.00 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day