• Vilhelmina

  Västerbottens län

  År Ämnen
  2018 Cd in PM10, NO2, PM2.5, SO2
  2019 Cd in PM10, NO2, PM2.5, SO2
  2020 PM2.5, SO2
  2016 Cd in PM10, NO2, PM2.5, SO2
 • Vännäs

  Västerbottens län

  År Ämnen
  2018 Cd in PM10, NO2, PM2.5, SO2