• 1985

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Västernorrlands län Härnösand 62.891 17.309 Husmossa 0.140 0.260 0.760 4.210 211.000 1.640 14.200 2.210 38.100
  Västernorrlands län Kramfors 62.933 17.567 Husmossa 0.150 0.180 0.970 5.460 205.000 2.160 12.000 2.870 29.800
  Västernorrlands län Kramfors 63.060 18.070 Husmossa 0.160 0.350 1.330 5.500 316.000 2.290 14.300 3.720 52.100
  Västernorrlands län Kramfors 63.109 17.816 Husmossa 0.140 0.220 1.260 4.950 309.000 2.000 13.300 3.100 36.900
  Västernorrlands län Kramfors 63.150 18.077 Husmossa 0.370 0.250 1.650 7.670 374.000 3.150 26.400 5.060 61.200
  Västernorrlands län Sollefteå 63.299 16.832 Husmossa 0.140 0.150 0.830 5.730 251.000 1.330 7.770 1.590 44.700
  Västernorrlands län Sollefteå 63.384 17.335 Husmossa 0.150 0.230 0.850 3.750 233.000 1.180 10.500 1.810 52.700
  Västernorrlands län Sollefteå 63.616 16.339 Husmossa 0.100 0.140 0.510 4.150 137.000 0.970 6.490 1.030 32.600
  Västernorrlands län Sollefteå 63.703 16.846 Husmossa 0.080 0.170 0.590 4.250 169.000 1.050 8.110 1.600 29.800 0.040
  Västernorrlands län Sollefteå 63.745 17.111 Husmossa 0.140 0.170 0.910 4.430 294.000 1.380 11.300 1.940 48.000
  Västernorrlands län Sollefteå 63.880 17.118 Husmossa 0.130 0.170 0.590 4.670 205.000 1.310 9.690 1.770 41.300 0.050
  Västernorrlands län Sundsvall 62.359 16.568 Husmossa 0.230 0.180 1.510 5.700 761.000 2.560 15.500 4.440 42.800
  Västernorrlands län Sundsvall 62.402 16.801 Husmossa 0.240 0.260 1.290 6.610 385.000 3.060 25.300 5.280 47.900
  Västernorrlands län Sundsvall 62.445 17.054 Husmossa 0.340 0.280 1.790 6.610 547.000 4.480 24.100 6.510 61.700
  Västernorrlands län Sundsvall 62.806 16.815 Väggmossa 0.100 0.180 0.490 5.980 109.000 1.180 6.280 1.000 31.600
  Västernorrlands län Sundsvall 62.848 17.071 Husmossa 0.090 0.170 1.080 5.480 222.000 1.540 11.700 2.540 37.500
  Västernorrlands län Ånge 62.271 16.084 Husmossa 0.140 0.220 1.340 5.000 318.000 2.000 12.400 2.370 75.800 0.070
  Västernorrlands län Ånge 62.315 16.316 Husmossa 0.200 0.170 1.200 5.910 331.000 1.890 12.000 2.820 41.200
  Västernorrlands län Ånge 62.402 14.867 Väggmossa 0.060 0.200 0.740 3.920 160.000 1.090 8.790 1.170 34.000
  Västernorrlands län Ånge 62.449 15.117 Husmossa 0.060 0.190 0.670 4.770 190.000 1.130 7.870 1.590 50.500
  Västernorrlands län Ånge 62.495 15.349 Husmossa 0.120 0.140 0.860 4.090 291.000 1.430 8.030 1.800 34.000
  Västernorrlands län Ånge 62.540 15.601 Husmossa 0.140 0.200 1.220 7.870 479.000 2.000 11.800 2.160 37.000
  Västernorrlands län Ånge 62.674 16.088 Husmossa 0.120 0.190 1.010 4.320 253.000 1.820 14.000 2.230 35.000
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.191 18.318 Väggmossa 0.100 0.330 1.110 5.170 165.000 1.890 11.000 3.430 46.300 0.040
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.231 18.581 Väggmossa 0.120 0.320 0.820 7.890 185.000 1.700 16.400 3.440 39.500
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.310 19.087 Husmossa 0.150 0.350 1.760 6.610 282.000 1.950 14.700 3.330 50.500
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.426 17.598 Husmossa 0.080 0.180 0.820 3.580 244.000 1.590 14.300 2.490 32.400
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.553 18.109 Väggmossa 0.060 0.300 0.820 5.350 190.000 1.440 12.000 1.780 43.300
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.594 18.354 Väggmossa 0.100 0.300 1.110 4.320 205.000 1.590 10.500 1.700 57.900 0.050
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.674 18.866 Husmossa 0.010 0.300 1.150 5.120 289.000 1.850 14.000 1.790 52.700
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.688 18.120 Husmossa 0.180 0.270 1.240 5.500 313.000 2.000 5.560 3.740 54.300
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.788 17.357 Husmossa 0.110 0.250 0.970 4.890 256.000 1.440 17.300 2.520 57.600
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.830 17.623 Väggmossa 0.050 0.220 0.970 4.580 149.000 1.410 10.500 1.030 42.900 0.050
  Västernorrlands län Örnsköldsvik 63.957 18.142 Husmossa 0.100 0.220 1.050 4.490 261.000 1.590 11.300 1.680 50.500