• 1985

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Hallands län Falkenberg 57.023 12.853 Väggmossa 0.130
  Hallands län Falkenberg 57.114 12.928 Väggmossa 0.120
  Hallands län Falkenberg 57.145 12.628 Husmossa 0.340 0.480 2.330 11.700 510.000 2.670 46.900 6.560 66.700
  Hallands län Falkenberg 57.156 12.630 Husmossa 0.280 0.460 2.130 10.100 495.000 2.560 38.000 4.980 71.500
  Hallands län Halmstad 56.643 13.036 Väggmossa 0.190 0.310 1.200 5.400 377.000 1.470 17.800 2.900 41.200
  Hallands län Halmstad 56.757 13.037 Väggmossa 0.520 0.550 2.690 12.100 721.000 1.820 13.000 8.420 114.000
  Hallands län Halmstad 56.815 13.292 Väggmossa 0.180 0.530 1.550 6.760 425.000 2.310 29.600 4.000 65.200
  Hallands län Halmstad 56.849 13.112 Väggmossa 0.110 0.450 0.940 9.610 288.000 1.830 27.100 2.860 50.000 0.170
  Hallands län Halmstad 56.890 12.945 Väggmossa 0.400 0.530 3.240 9.290 732.000 4.530 64.400 10.400 65.400
  Hallands län Hylte 56.888 13.257 Husmossa 0.420 0.390 1.570 7.410 704.000 2.960 41.300 7.420 49.500
  Hallands län Hylte 56.906 13.368 Husmossa 0.480 0.300 2.120 9.030 808.000 3.000 40.800 6.800 67.600 0.120
  Hallands län Hylte 56.918 13.071 Väggmossa 0.230 0.460 1.190 6.010 453.000 2.600 32.100 5.670 40.800 0.070
  Hallands län Hylte 56.940 13.188 Väggmossa 0.250 0.440 1.460 6.850 609.000 2.540 31.000 5.000 49.500 0.090
  Hallands län Hylte 56.956 13.611 Väggmossa 0.250 0.340 0.000 4.060 313.000 1.890 19.000 3.360 36.200
  Hallands län Hylte 56.989 13.033 Väggmossa 0.290 0.650 1.840 8.160 320.000 2.050 30.000 2.280 71.800
  Hallands län Hylte 56.990 13.431 Väggmossa 0.280 0.480 1.140 4.670 422.000 2.180 29.300 4.980 46.400
  Hallands län Hylte 57.029 13.577 Väggmossa 0.350 0.510 1.820 6.870 558.000 2.860 33.800 5.910 60.700
  Hallands län Hylte 57.071 13.410 Husmossa 0.370 0.430 2.080 10.600 696.000 3.320 46.900 5.730 68.500
  Hallands län Hylte 57.081 13.508 Husmossa 0.340 0.260 1.680 7.000 495.000 2.370 32.300 6.390 39.500
  Hallands län Kungsbacka 57.501 12.230 Väggmossa 0.240 0.320 2.200 6.150 414.000 2.180 22.400 4.630 33.800
  Hallands län Laholm 56.450 13.384 Väggmossa 0.160 0.410 1.130 8.670 291.000 1.940 10.700 3.100 48.500
  Hallands län Laholm 56.492 13.219 Väggmossa 0.160 0.280 0.990 5.610 430.000 1.650 14.200 3.070 32.200
  Hallands län Laholm 56.583 13.294 Väggmossa 0.220 0.450 1.130 7.940 355.000 2.220 22.100 3.930 39.300
  Hallands län Varberg 57.277 12.252 Husmossa 0.580 0.470 3.720 10.800 1079.000 3.780 34.300 9.570 101.000
  Hallands län Varberg 57.288 12.665 Väggmossa 0.210 0.550 1.500 9.330 355.000 2.110 24.800 4.350 96.800
  Hallands län Varberg 57.305 12.378 Väggmossa 0.310 0.500 1.900 9.610 563.000 2.830 38.000 6.780 55.400