0 / 1

Art

 • 2010

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Skåne län Bromölla 56.042 14.427 Väggmossa 0.050 (b) 0.150 0.298 3.920 214.552 0.587 2.196 0.854 29.275 0.034 0.101 414.065 0.104 155.400
  Skåne län Hässleholm 56.059 13.663 Väggmossa 0.050 (b) 0.099 0.168 3.790 89.530 0.361 1.795 0.490 18.648 0.028 0.057 353.910 0.070 78.502
  Skåne län Hässleholm 56.177 13.639 Väggmossa 0.050 (b) 0.177 0.270 5.324 187.482 0.594 2.166 0.819 31.080 0.032 0.100 211.544 0.111 136.351
  Skåne län Hässleholm 56.199 13.977 Väggmossa 0.115 0.129 0.455 5.233 261.673 0.748 3.479 1.263 49.126 0.056 0.117 282.727 0.167 276.712
  Skåne län Hässleholm 56.241 13.814 Väggmossa 0.094 0.130 0.377 5.243 206.531 0.775 3.188 1.133 30.679 0.061 0.126 142.366 0.133 199.513
  Skåne län Hässleholm 56.332 13.890 Väggmossa 0.050 (b) 0.129 0.351 4.893 181.467 0.772 2.777 0.995 47.121 0.035 0.101 283.730 0.136 176.454
  Skåne län Hässleholm 56.374 13.726 Väggmossa 0.050 (b) 0.084 0.434 5.574 187.482 0.869 2.597 1.093 39.903 0.084 0.134 554.426 0.130 148.382
  Skåne län Höganäs 56.184 12.560 Väggmossa 0.050 (b) 0.165 0.849 7.329 510.313 1.303 3.188 1.263 62.661 0.036 0.192 317.818 0.356 269.694
  Skåne län Hörby 55.926 13.750 Väggmossa 0.050 (b) 0.113 0.412 4.091 171.441 0.732 3.198 1.163 33.185 0.044 0.086 110.284 0.114 125.322
  Skåne län Höör 55.947 13.380 Väggmossa 0.050 (b) 0.186 0.627 6.366 441.135 1.434 4.321 1.815 49.427 0.064 0.256 861.215 0.229 239.616
  Skåne län Klippan 56.094 13.095 Väggmossa 0.050 (b) 0.167 0.420 4.913 272.701 1.043 3.198 1.273 45.216 0.050 0.187 819.107 0.161 177.456
  Skåne län Kristianstad 55.883 13.912 Väggmossa 0.138 0.201 0.795 5.634 243.627 1.133 5.123 1.775 36.494 0.089 0.260 391.006 0.196 186.480
  Skåne län Kävlinge 55.757 12.994 Väggmossa 0.123 0.272 0.718 8.201 302.779 1.133 4.181 0.904 56.245 0.056 0.202 449.155 0.223 204.526
  Skåne län Kävlinge 55.783 13.112 Väggmossa 0.139 0.190 1.183 23.460 649.671 1.253 3.629 1.464 41.808 0.041 0.307 229.591 0.503 404.039
  Skåne län Lund 55.666 13.492 Väggmossa 0.151 0.131 0.837 4.111 545.403 0.734 3.068 1.694 28.975 0.041 0.233 396.019 0.381 480.235
  Skåne län Lund 55.688 13.355 Väggmossa 0.050 (b) 0.272 0.489 5.645 282.727 1.755 3.539 0.878 66.872 0.058 0.335 1072.760 0.138 193.498
  Skåne län Osby 56.423 13.967 Väggmossa 0.050 (b) 0.210 0.402 5.755 215.554 0.903 4.091 1.253 37.998 0.064 0.118 527.357 0.153 223.575
  Skåne län Osby 56.471 14.208 Väggmossa 0.050 (b) 0.081 0.149 3.178 71.684 0.416 1.765 0.647 32.584 0.032 0.071 318.820 0.083 63.664
  Skåne län Osby 56.491 14.089 Väggmossa 0.050 (b) 0.136 0.215 5.023 117.302 0.590 2.717 0.816 56.646 0.078 0.082 727.872 0.128 132.340
  Skåne län Perstorp 56.143 13.336 Väggmossa 0.050 (b) 0.084 0.281 3.669 157.405 0.724 1.815 0.823 36.995 0.044 0.110 527.357 0.182 125.322
  Skåne län Tomelilla 55.681 14.028 Väggmossa 0.050 (b) 0.243 0.404 4.863 205.529 1.073 2.667 1.043 67.273 0.040 0.180 796.048 0.121 259.668
  Skåne län Vellinge 55.407 12.886 Väggmossa 0.448 0.166 2.095 5.254 1614.152 1.434 6.707 4.040 37.797 0.056 0.540 487.253 0.379 1303.353
  Skåne län Ystad 55.391 14.184 Väggmossa 0.050 (b) 0.245 0.592 5.203 405.042 0.771 2.948 1.283 56.245 0.046 0.227 206.531 0.202 407.047
  Skåne län Ystad 55.435 13.881 Väggmossa 0.142 0.272 0.929 6.567 850.187 1.193 3.158 2.406 65.368 0.043 0.375 168.433 0.241 670.725
  Skåne län Ängelholm 56.252 12.849 Väggmossa 0.050 (b) 0.131 0.562 6.437 371.957 0.996 2.837 0.983 54.641 0.042 0.202 206.531 0.179 205.529
  Skåne län Åstorp 56.126 13.057 Väggmossa 0.050 (b) 0.093 1.524 5.434 1082.785 1.113 2.998 2.396 32.283 0.028 0.418 270.696 0.291 807.076
  Skåne län Örkelljunga 56.368 13.483 Väggmossa 0.050 (b) 0.157 0.319 5.775 198.511 0.975 4.221 1.574 43.512 0.066 0.122 400.029 0.144 125.322
  Skåne län Östra Göinge 56.283 14.244 Väggmossa 0.040 (b) 0.135 0.290 3.669 116.299 0.614 2.777 0.878 31.581 0.029 0.113 365.941 0.097 119.307
  Skåne län Östra Göinge 56.297 14.098 Väggmossa 0.050 (b) 0.173 0.165 4.832 85.319 0.726 2.797 0.832 52.836 0.041 0.094 138.356 0.161 65.468