1 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    1996 Aneby Vid Kommunhus 14837 Urban Traffic 1304 4.54 35 Week
    1996 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 1332 2.92 35 Week
    1996 Kristianstad 130 Urban Traffic 144 2.62 170 Week