1 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2002 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 1332 2.02 34 Week
    1996 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 1332 2.92 35 Week