0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2002 Gislaved Kommunhuset 8972 Urban Traffic 645 10.57 28.00 Month
  2002 Hoburgen 104 Rural Background 39 3.64 357.00 0.00 0.00 0.00 11.71 24.21 Day
  2002 Smålandsstenar, A Centrumpan 1752 Urban Traffic 837 17.17 16.00 Month
  2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 838 15.46 16.00 Month
  2002 Smålandsstenar, B Furugatan 1753 Urban Traffic 839 11.42 16.00 Month
  2002 Visby Bredgatan 9447 Urban Background 912 6.94 91.00 Month
  2002 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 913 7.75 25.00 Month