0 / 1

Län

2 / 1

Kommun

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2009 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.14 334 Month
  2009 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1137 0.70 244 Month
  2005 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.38 1.11 362 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2005 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1137 1.41 1.25 92 Month
  1990 Hoburgen 104 Rural Background 42 3.14 5.27 365 24.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.69 6.74 348 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day