0 / 2

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2020 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.19 0.22 334 Month
  2020 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 15.08 15.39 361 Month
  2019 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.24 0.23 363 Month
  2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.27 15.26 365 Month
  2018 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.26 0.31 364 Month
  2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 18.60 22.49 365 Month
  2017 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.25 0.21 365 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335 Month
  2016 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.17 0.23 366 Month
  2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 20.30 17.80 364 Month
  2015 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.36 0.64 364 Month
  2014 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.51 0.33 334 Month
  2013 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.18 0.17 365 Month
  2012 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.24 0.28 365 Month
  2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 17.98 28.81 85 Month
  2011 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.28 365 Month
  2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 22.31 14.60 365 Month
  2010 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.23 0.36 364 Month
  2010 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 2.74 33 Month
  2009 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.18 365 Month
  2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.32 16.51 364 Month
  2008 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.16 0.25 364 Month
  2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 16.90 25.11 315 Month
  2007 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.19 0.35 365 Month
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364 Month
  2006 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.38 0.41 333 Month
  2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 28.61 19.90 365 Month
  2005 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.31 0.37 363 Month
  2004 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.44 0.38 364 Month
  2003 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.38 0.41 364 Month
  2002 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.25 0.26 364 Month
  2001 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.46 0.58 365 Month
  2000 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.23 0.22 365 Month
  1999 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.29 365 Month
  1998 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.20 0.33 363 Month