1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.49 358 0.00 0.00 0.00 23.05 29.70 8592 22.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 33.47 81.80 Hour
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365 Month
  2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.37 353 0.00 0.00 2.00 24.11 45.79 8465 29.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21.00 35.83 90.90 Hour
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
  2011 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 13.63 331 1.00 1.00 5.00 33.56 63.93 7942 86.00 21.00 5.00 1.00 0.00 0.00 53.00 45.78 101.62 Hour
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.73 338 Month