0 / 1

Län

2 / 1

Kommun

1 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.21 353 0.00 0.00 0.00 25.51 34.38 8482 23.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 33.80 79.60 Hour
  2019 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.46 356 0.00 0.00 2.00 30.75 42.90 8533 68.00 12.00 2.00 0.00 0.00 0.00 39.00 41.68 91.09 Hour
  2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.37 353 0.00 0.00 2.00 24.11 45.79 8465 29.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21.00 35.83 90.90 Hour
  2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.10 357 0.00 2.00 6.00 32.85 57.21 8566 104.00 31.00 11.00 6.00 0.00 0.00 76.00 46.57 136.75 Hour
  2016 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 10.45 348 0.00 0.00 2.00 28.21 43.60 8363 48.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 40.01 87.45 Hour
  2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 14.36 349 0.00 2.00 8.00 36.44 51.94 8385 147.00 35.00 9.00 6.00 0.00 0.00 97.00 52.08 116.08 Hour
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 57.82 348 8354 6.00 153.00 139.37 1421.00 0.00 0.00 162.63 7181.70 14433.76 3373.30 Hour
  2019 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 64.51 351 8435 9.00 207.00 141.87 2055.00 0.00 0.00 164.34 11463.69 20146.22 4399.32 Hour
  2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 50.77 352 8449 0.00 84.00 117.92 265.00 0.00 0.00 127.60 1280.21 1639.52 712.90 Hour
  2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 50.78 358 8583 0.00 87.00 110.38 725.00 0.00 0.00 121.43 2968.99 5312.47 1302.00 Hour
  2016 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 48.93 348 8360 0.00 66.00 113.13 277.00 0.00 0.00 136.22 1659.81 2054.35 727.02 Hour
  2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 45.24 339 8128 0.00 51.00 93.66 128.00 0.00 0.00 158.00 711.60 1311.29 387.51 Hour