2 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2002 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 1.53 27 Week
    2001 Smålandsstenar, A2 Malmgatan 7208 Urban Traffic 1413 2.10 56 Week