0 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  1992 Haparanda 1092 Urban Background 993 5.53 87 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Kiruna 128 Urban Background 1031 2.21 2.00 183 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Pajala 758 Urban Background 1083 1.41 1.47 91 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Haparanda 1092 Urban Background 993 13.56 14.34 182 57.70 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Kiruna 128 Urban Background 1031 7.82 8.97 176 44.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Haparanda 1092 Urban Background 993 8.15 87 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Kiruna 128 Urban Background 1031 6.98 90 31.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day